Make your own free website on Tripod.com


Linux Yerel Ağ Sunucu - Nasıl

Bu belge, Linux'un bir yerel ağ üzerinde Unix,Netware,NT ve Windows
ortamlarını bağlayan bir hizmet sunucu olarak nasıl kurulacağını
anlatır.Linux'la bağlantının kurulmasından sonra bütün değişik
altyapılara saydam bir erişim kazanırsınız.NCSA sunucusu kullanarak
HTTP kurulumu ve bunun Novell üzerinde TCP/IP,Windows3.1,WFWG,Win95
ve WinNT üzerinde Microsoft ve Apple PowerMac üzerinde MacTCP kulla-
narak bağlanması hakkındada ayrıntılı açıklamalar verilmektedir.


Linux Yerel Ağ Sunucu - Nasıl

İçindekiler:

1. Giriş
1.1. Neler gerekli?
1.2. Bu belgenin yeni sürümleri
1.3. Geribildirim
2. HTTP hizmet sunucusu kuruluşu
2.1. Yüklemeden önceki hazırlık
2.1.1. İşletim Sistemi
2.1.2. Süreç türü (ServerType)
2.1.3. Bağlantı noktası Bağlamak (Port)
2.1.4. Sunucu kullanıcı kimliği (User)
2.1.5. Sunucu grup kimliği (Group)
2.1.6. Sunucu yöneticisi elektronik posta adresi (ServerAdmin)
2.1.7. Sunucunun ana dizininin konumu (ServerRoot)
2.1.8. HTML dosyalarının yeri (DocumentRoot)
2.2. HTTPd programını derleme
3. HTTPd programını test etme
4. Linux Sunucuya Bağlanma
4.1. Linux Sunucu kurulumu
4.2. Netware Sunucu Kurulumu
4.3. Netware kullanıcı kurulumu
4.3.1. Windows 3.x
4.3.3. Windows 95
4.4. Microsoft Client kurulumu
4.4.1. Windows for Workgroups
4.4.2. Windows 95
4.4.3. Windows NT
4.5. Macintosh üzerinde TCP/IP kurulumu
4.5.1. MacTCP
5. Yerel Ağın kurulumu
5.1. NCPFS
5.1.1. Kurulumu
5.1.2. NCPFS'ye bağlanma
5.2. SMBFS
5.2.1. Kurulumu
5.2.2. SMB dosya sistemine bağlanma
5.3. NFS
6. Web üzerinden ulaşma
6.1. Bağlanmış dosya sistemlerine ulaşmak
6.2. Internet'e bağlanma
6.3. Diğer kullanımlar


1. Giriş

Yerel ağ kısaca ,Internet teknolojilerinin genel Internet ağına
bağlantılar yerine birleşik bir organizasyon içinde gerçekleştirimi
için tanımlayıcı bir terim olarak kullanılır.Bu gerçekleştirim,
bir organizasyonun sahip olduğu uçsuz bucaksız bilgi kaynaklarının
bütün bireylerine minimum para,zaman ve emek sarfedilerek dağıtıl-
masını kapsar.Bu belge,yerel ağ kurulumunun halihazırda bulunan
ve genellikle az bir ücretle veya ücretsiz olarak elde edilebilen
birtakım araçlarla nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatmaktadır.

Bu belge ,Linux sunucu üzerinde nasıl TCP/IP kurulumu ve Ethernet
kartı kullanarak bir yerel ağda fiziksel bağlantının nasıl yapılaca-
ğını bildiğinizi farzederek hazırlanmıştır.Ayrıca Netware,WinNT ve
Mac sistemleri hakkında temel bilgilere de sahip olmanız gerekmektedir.
Netware sunucu konfigürasyonu 3.1x uyarlamasına göre anlatılmıştır.Aynı
sonucu alabilmek için INETCFG'de kullanılabilir.Kullanıcı tarafında
ise Windows 3.1x,Windows for Workgroups,Win95,WinNT ve Apple PowerMac
ortamlarına göre konu ele alınmıştır.

Bu belgede özel ağ adresleri olarak 172.16.0.0 ve 172.17.0.0 (RFC-1918)
kullanılmıştır.Siz kendi konfigürasyonunuza göre uygun adresler seçe-
bilirsiniz.

Linux Netware WFWG/WinNT
Sunucu Sunucu Sunucu
172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3
| | | 172.16.0.0
------+-----+-----+--------+--+--------------
| | 172.16.0.254
W/S 1 Yöneltici
172.16.0.5 | 172.17.0.254
|
----------+-------+--------
172.17.0.0 |
W/S 2
172.17.0.5

1.1. Neler gerekli?

Kurulum için aşagıdaki yazılımlara sahip olmalısınız:

- HTTP hizmet sunucu programı.OneStep NCSA'dan yüklenebilir.
http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/setup/OneStep.html page

- Novell Netware Client yazılımı.
http://support.novell.com/ adresinden yüklenebilir.

- Microsoft TCP/IP kullanıcı yazılımı.
http://www.microsoft.com/ adresinden yüklenebilir.

- Apple MacTCP kullanıcı yazılımı
HTTP://www.apple.com/ adresinden yüklenebilir.

- WWW browser programları.
Netscape HTTP://home.netscape.com/
MS Internet Explorer HTTP://www.microsoft.com/
NCSA Mosaic http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/NCSAMosaicHome.html

1.2. Bu belgenin yeni sürümleri

Bu belgenin yeni versiyonları periyodik olarak comp.os.linux.announce
ve comp.os.linux.help adreslerine postalanmaktadır.Ayrıca çeşitli Linux
FTP sitelerinden de bulunabilir.(sunsite.unc.edu gibi)

Bu belgenin html formatındaki en son ingilizce uyarlaması aşağıdaki
adresten alınabilir:
http://www.inet.co.th/cyberclub/karnadp/http.html

1.3. Geribildirim

Bu belge hakkında soru ve yorumlarınızı maille bbm635@eti.cc.hun.edu.tr
adresine gönderebilirsiniz.Bir sonraki uyarlamada yeralması için önerile-
rinizi veya bulduğunuz hataları gönderebilirsiniz.

2. HTTP hizmet sunucusu kuruluşu

Hizmet sunucuyu Internet'ten yükleyeceğiniz zaman iki seçenek vardır:
Programın kaynak kodunu alıp bunu tekrar derlemek, ya da ön derlenmiş
ikili kodunu kullanmaktır.Önderlenmiş ikili kodun Linux (ELF) son uyarlaması
NCSA'dan yüklenebilir.

2.1. Yüklemeden önceki hazırlık

HTTP hizmet sunucu yüklerken NCSA'daki sunucu konfigurasyon adımlarında
size rehberlik eder ve çeşitli dosyaları hazırlar.Fakat programı yüklemeye
başlamadan önce aşağıda belirtilen birtakım soruları cevaplamalısınız.

2.1.1. İşletim Sistemi

İlk olarak HTTPd yazılımının önderlenmiş hali veya kaynak kodu arasında bir
seçim yapmanız gerekir.Eğer menüde gözükmeyen özel bir sisteme sahipseniz
saptanmış kaynak kodu seçmelisiniz.

Linux uyarlamanızı öğrenmek için Linux makinanız üzerinde komut satırından
aşağıdakı komutu girmelisiniz:

linux:~$ uname -a

Bu komut aşagıdaki gibi sonuç verir:

linux:~$ uname -a
Linux linux 2.0.29 #4 Tue Sep 13 04:05:51 CDT 1994 i586
linux:~$

Bu da Linux 2.0.29 sürümü demektir.

Diğer parametreler yüklemeden önce veya sonradan /usr/local/etc/httpd/conf
dizinindeki srm.conf dosyasını değiştirerek konfigüre edilebilir.Gerçek
parametrelerin adları httpd.conf dosyasında parantezler içinde belirtilir.
Sadece DocumentRoot parametresi srm.conf dosyasında bulunur.

2.1.2. Süreç türü (ServerType)

Bu parametre makinanızın HTTPd hizmet sunucuyu nasıl çalıştıracağını
belirler.Tercih edilen method 'standalone' türüdür.Bu HTTP sunucunun
sürekli çalışmasına sebep olur.Eğer HTTPd'nin 'inetd' altında yüklenmesini
isterseniz, her yeni istek geldiğinde HTTPd ikili kodu hafızaya yüklenir ve
bu da sistemi yavaşlatır.

2.1.3. Bağlantı noktası Bağlamak (Port)

Bu parametre HTTPd hizmet sunucunun makinanız üzerinde hangi bağlantı
noktasına bağlanacağını ve HTTP isteklerinin hangi bağlantı noktasından
dinleneceğini belirler.Eğer sisteme 'root' olarak bağlanabiliyorsanız,
saptanmış değer olan 80'i kullanın.Aksi halde 1025 ile 65535 arası bir
değer seçiniz.

2.1.4. Sunucu kullanıcı kimliği (User)

Bu parametre sunucu HTTP isteklerine cevap verirken ve dosyalar
üzerine çalışırken kullanılan kullanıcı kodudur.Bu parametre, yalnızca
sunucu 'standalone' çalışırken gereklidir.Eğer root haklarına
sahip değilseniz,kendi kullanıcı kodunuzu kullanmalısınız.Eğer sistem
yöneticisi iseniz,dosya erişim haklarını kontrol edebilmek için özel bir
kullanıcı kodu kullanabilirsiniz.

2.1.5. Sunucu grup kimliği (Group)

Bu parametre sunucu HTTP isteklerine cevap verirken ve dosyalar
üzerine çalışırken kullanılan grup kodudur. Bu parametre aynı bir önceki
kullanıcı kimlikleri parametresinde olduğu gibi sunucu 'standalone'
calışırken geçerlidir.

Eğer root haklarına sahip değilseniz,kendi grup kodunuzu kullanın.Linux
komut satırından 'groups' komutunu girerek grubunuzu öğrenebilirsiniz.

2.1.6. Sunucu yöneticisi elektronik posta adresi (ServerAdmin)

Bu parametre,kullanıcıların sunucu ile ilgili sorunlarını bildirebilmesi
için hizmet programı yöneticisi tarafından verilen bir elektronik posta
adresidir.Kişisel elektronik posta adresi de verilebilir.

2.1.7. Sunucunun ana dizininin konumu (ServerRoot)

Hizmet programının sistem üzerindeki yerini ifade eder.Eğer root haklarına
sahipseniz tavsiye edilen '/usr/local/etc/httpd' dizinidir.Aksi halde,
kendi dizininizde bir alt dizin verebilirsiniz.Kendinize ait dizinin
yolunu bulmak için 'pwd' komutunu kullanabilirsiniz.

2.1.8. HTML dosyalarının yeri (DocumentRoot)

Internet üzerinden sunulacak HTML dosyalarının sistem üzerindeki yeridir.
Bunun için saptanmış dizin /usr/local/etc/httpd/htdocs'dir.Eğer root
değilseniz,kendi ana dizininizde bir alt dizin veya sunucu kullanıcı
kimliğinde (user) verilen özel bir kullanıcının ana dizinindeki
bir alt dizin verilebilir.

Emin olamadığınız durumlarda önceden saptanmış değerleri kullanabilirsiniz.
Şu anda kurulum için gerekli olan soruların cevaplarına sahipsiniz.Ayrıca
http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/ adresindeki çeşitli belgeleri de
okumanız yararlı olur.Eğer kaynak kodu derlemeyi düşünüyorsanız, support,
src,cgi-src dizinlerindeki çeşitli dosyaları değiştirmeniz gerekir.Eğer
Linux uyarlamanız destekleniyorsa,en üstteki dizinde (/usr/local/etc/httpd)
'make linux' komutunu giriniz.

2.2. HTTPd programını derleme

Derlemek için hizmet programı kök dizininde 'make linux' komutunu giriniz.
Not : Eğer pre-ELF Linux kullanacaksınız, derlemeden önce portability.h
dosyasındaki #define NO_PASS satırını , Makefile dosyasındaki
set DBM_LIBS= -ldbm satırını geçerli yapmalısınız.

3. HTTPd programını test etme

HTTPd kurulumu yapıldıktan sonra root olarak sisteme girin ve 'httpd&'
komutunu girin.(HTTPd'nin standalone kurulduğu varsayılıyor.) 'ps' komutu
girilerek çalışan görevlerinizin bir listesini alabilirsiniz.HTTPd'nin
en kolay test yöntemi Telnet programı kullanılarak yapılabilir.Linux komut
satırından :

linux:~$ telnet 172.16.0.1 80

komutunu girin.Burada 80 HTTP için saptanmış bağlantı noktasıdır.Eğer
kapı (Port) parametresini değişik bir değer verdiyseniz,bu değeri kullanmalısınız.
Bu komutu girdikten sonra şöyle bir cevap alırsınız:

Trying 172.16.0.1...
Connected to linux.mydomain.
Escape character is '^]'.

Eğer, herhangi bir tuşa basıp Enter tuşuna basarsanız,muhtemelen aşağıdakine
benzer bir cevap alırsınız:

HTTP/1.0 400 Bad Request
Date: Wed, 10 Jan 1996 10:24:37 GMT
Server: NCSA/1.5
Content-type: text/html

<HEAD><TITLE>400 Bad Request < /TITLE> < /HEAD>
<BODY><H1>400 Bad Request < /H1>
Your client sent a query that this server could
not understand.<P>
Reason: Invalid or unsupported method.<P>
< /BODY>

Şu anda başka bir PC ve WWW tarayıcısı kullanarak bu HTTP sunucuya
bağlanabilirsiniz.

4. Linux Sunucuya Bağlanma

Bu kesim , 'giriş' kesiminde verilen adres şemasını dikkate alınarak
anlatımıştır.İş istasyonu 1 (W/S1) 172.16.0.0 adresli bilgisayar ağı
üzerinde olduğu için doğrudan Linux sunucusuna ulaşabilirken,
iş istasyonu 2 (W/S2) 172.17.0.0 adresli bilgisayar ağı üzerinde olduğu
için Linux sunucuya ulaşabilmek için 172.17.0.254 nolu ağ geçidini
(router) kullanmalıdır.Bu ağ geçidi bilgisi sadece iş istasyonu 2 üzerindeki
kullanıcıların konfigürasyonu sırasında gereklidir.Netware ağ geçitlerini
(router) 'ip-router' olarak tanımlar.

Kullanıcı kurulumunu göstermek için iş istasyonu 2'yi kullanalım.İş istasyonu
1 eğer kurulacaksa adresi 172.16.0.5 yapıp , ağ geçidi/yönelticiye olan
referansları dikkate almayın.

Eğer bir yönelticiniz yoksa bir sonraki kesimi atlayın ve aşagıdaki kesimlere
devam edin.

. Eğer Netware sunucu kullanıyorsanız, 'Netware sunucu kurulumu'
. Eğer Microsoft Client kullanıyorsanız, 'MS Windows Client kurulumu'

4.1. Linux Sunucu kurulumu

Eğer yöneltici kullanmıyorsanız bu kesimi atlayabilirsiniz.

İş istasyonu 2'yi Web sunucuya bağlayabilmek için,Linux sunucuyu
yönelticiyi tanıyabilmesi için ayarlama yapmanız gerekir.
Ayarlamaları yapabilmeniz için Linux'a root olarak bağlamanız
gerekir.Komut satırından,

route add gw default 172.16.0.254

komutunu girmelisiniz.Bu ağ geçidini her açılışta kullanabilmek için
Linux sunucuda /etc/rc.d/rc.inet1 dosyasında ağ geçidi tanımı olarak
GATEWAY = "172.16.0.254" satırını eklemelisiniz.

ALT: Ayrıca bilgisayar ağınıza yöneltici dışından rota verebilmek için

route add -net 172.17.0.0 gw 172.16.0.254

komutunu girin.Eğer Linux'un her açılışında geçerli olması için bu
komutu /etc/rc.d/rc.local dosyasına eklemelisiniz.

4.2. Netware Sunucu Kurulumu

Netware sunucu kurulumunu yapabilmeniz için süper kullanıcı
haklarına veya en azından konsol işletmeni haklarına sahip olma-
sınız.Eğer bu haklarınız yoksa ,sistem yöneticinizden yardım
istemelisiniz.Sunucu aşagıdaki komutları girerek veya bunları
AUTOEXEC.ncf dosyasına ekleyerek Ethernet_II çerçeve türünü
geçerli yapabilirsiniz.

load NE2000 frame=Ethernet_II name=IPNET
load TCPIP
bind IP to IPNET addr=172.16.0.2 mask=FF.FF.FF.0

Makina konfigürasyonunuza göre NE2000 sürücüsü yüklenirken,yuva veya
devre kartı numarası vermeniz gerekebilir.(Mesela : load NE2000
slot=3 frame=.....)

4.3. Netware kullanıcı kurulumu

Kişisel bilgisayar olarak Win3.1,WFWG veya Win95 olmalıdır.Eğer
Microsoft veya Novell'in 32 bitlik kullanıcıları kullanılıyorsa
Win95 ile eski uyarlamalarının kurulumu farklıdır.Eğer 16 bit ise
yöntem aynıdır ve Windows 3.x kurulum aşamalarını takip
edebilirsiniz.Win95 için 32 bitlik kullanıcı kurulumu yapacaksanız
'Windows 95 kurulumu' kısmına atlayın.

4.3.1. Windows 3.x

Eğer Win3.1 veya WFWG kullanıyorsanız, Netware Client (VLMs) programını
ve TCP/IP disketindeki bazı dosyaları yükleyebilirsiniz.Bu disketten :

TCPIP.exe, VTCPIP.386, WINSOCK.dll and WLIBSOCK.dll

dosyalarını yüklemelisiniz.Burada verilen WINSOCK.dll dosyası Win95 ve
Trumpet ile gelenden farklıdır.Netware Client programının Windows
desteğiyle geleni yüklenmelidir.VTCPIP.386, WINSOCK.dll ve WLIBSOCK.dll
dosyalarını SYSTEM dizini altına ve TCPIP.EXE programını NWCLIENT
dizini altına kopyalayın.Şimdi NWCLIENT dizinindeki STARTNET.bat
dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin.

lsl
ne2000 ---> sizin ağ kartı sürücünüz
c:\windows\odihlp.exe ---->Eğer WFWG kullanıyorsanız
ipxodi
tcpip
nwip ---> Eğer Netware/IP kullanıyorsanız
vlm

Ardından örneğin, \NET\TCP gibi bir dizin oluşturup,Linux sunucunun
/etc dizinindeki veya Netware sunucucunun SYS:ETC dizinindeki HOSTS,
NETWORKS,PROTOCOLS and SERVICES dosyalarını oluşturduğunuz dizine
kopyalayın. Kopyaladığınız HOSTS dosyasını yeni Linux sunucuyu
eklemek için değiştirin.Bu sizin WWW tarayıcıdan http://172.16.0.1/
şeklinde adres yerine, http://linux.mydomain/ gibi tanımlı bir
adresten ulaşmanızı sağlar.Mesela aşagıdaki gibi :

127.0.0.1 localhost
172.16.0.1 linux.mydomain

NWCLIENT dizini altında NET.cfg dosyasına aşağıdaki satırları
eklemelisiniz :

Link Driver NE2000
port 300
int 3
MEM D0000
FRAME Ethernet_802.2

; ---- bu satırları ekleyin ----

FRAME Ethernet_II

Protocol TCPIP
PATH TCP_CFG C:\NET\TCP
ip_address 172.17.0.5
ip_netmask 255.255.255.0
ip_router 172.17.0.254 ---> Sizin yönelticinizin adresi,
---> Eğer HTTP sunucuya ulaşabilmek için
---> bu yönelticiyi kullanıyorsanız ekleyin

Link Support
MemPool 6192 ---> Minimum 1024.Başka değerleri deneyebilirsiniz
Buffers 10 1580

;---------------------------------
; Eğer Netware/IP kullanıyorsanız eklemeniz gerekebilir.
;
NWIP
NWIP_DOMAIN_NAME mydomain
NSQ_BROADCAST ON
NWIP1_1 COMPATIBILITY OFF
AUTORETRIES 1
AUTORETRY SECS 10

WINDOWS dizini altından SYSTEM.ini dosyasına VTCPIP.386 için aşağıdaki
satırları ekleyin:

[386Enh]
.....
network=*vnetbios, vipx.386, vnetware.386, VTCPIP.386
.....

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.STARTNET.bat dosyasını çalıştırıp
herhangi bir tarayıcıyla Web sayfalarınıza ulaşabilirsiniz.Bunu yaparken
Netware veya TCPMAN (Trumpet Winsock kullanıyorsanız) ağına bağlanmanıza
gerek yoktur.

4.3.3. Windows 95

Bu bölüm 32 bit kullanıcının Win95 üzerinde nasıl kurulacağını gösterir.
Öncelikle aşağıdaki yazaılımları kurmalısınız:

Client for Netware Networks (from Microsoft or Novell)
Microsoft TCP/IP Protocol
Network Adapter

Bu yazılımları kurmak için,My Computer ikonuna tıklayın, sonra Control
Panel'den Networks ikonuna ve buradan Add düğmesine tıklayın.Bundan sonra
ekranda Client, Adapter, Protocol ve Service seçeneklerinin bulunduğu bir
pencere açılır.Client for Netware Networks yazılımını yüklemek için :

1. Client seçeneğine çift tıklayın.
2. Microsoft veya Novell seçeneklerine tıklayın.
3. Client for Netware Networks seçeneğine çift tıklayın.

TCP/IP protocol yazılımını yüklemek için :

1. Protocol seçeneğine çift tıklayın.
2. Microsoft seçeneğine tıkllayın.
3. TCP/IP seçeneğine çift tıklayın.

Windows 95 saptanmış değer olarak başka protokolleride yükler.Önce
üzerine tıklayıp ardından Remove düğmesine basarak kaldırabilirsiniz.
Tipik olarak Win95 NetBeui protokolünü ve IPX/SPX protokolünü yükler.
NetBeui protokolünü silebilirsiniz,fakat Netware sunucuya bağlanabilmek
için IPX/SPX protokolüne ihtiyacınız olacaktır.

TCP/IP kurulumunu yapmak için TCP/IP üzerine tıklayın ve Properties
düğmesine basın.Ardından IP address seçeneğine tıklayın.

- 'Specify an IP address ' kutusundan IP adresinizi girin.(buradaki
değer 172.17.0.5 )

- Subnet Mask kısmına 255.255.255.0 girin.

Yukarıdan Gateway seçeneğini seçin.

- New gateway kutusuna sizin ağ geçidi adresinizi giriniz.(burada
172.17.0.254 )
- Add düğmesine tıklayın.

Şimdi ağ geçidi adresi kurulu ağ geçitleri kısmında gözükecektir.Şimdi
aşağıdaki OK düğmesine basın.

Şimdi makinayı tekrar başlatmanız için bir mesaj alırsınız.Bunu yaptıktan
sonra Web tarayıcınızla HTTP sunucunuza bağlanabilirsiniz.

4.4. Microsoft Client kurulumu

Eğer ağa ulaşmak için Microsoft Client kullanıyorsanız,aşağıdaki seçenekler
için TCP/IP protokolünün nasıl kurulacağını anlatılmaktadır.

. ``Windows for Workgroups (WFWG)''

· ``Windows 95''

· ``Windows NT 4.0''

Not : Linux sununucuzu WWW tarayıcınızdan veya diğer yerel ağ komutlarından
http://172.16.0.1/ şeklinde kullanmak yerine http://linux.mydomain/ kullanmak
isterseniz hosts dosyasına bazı eklemeler yapmalısınız.Diğer sunucularınız
içinde aynı eklemeleri (Netware, Unix, WinNT) yapabilirsiniz.Bütün Windows
ailesi HOSTS dosyasını Windows uyarlamasına göre \WINDOWS veya \WINDOWS\SYSTEM
dizini altında tutar.Bu dosyaya aşağıdaki satırları ekleyin :

127.0.0.1 localhost
172.16.0.1 linux.mydomain

172.16.0.2 netware.mydomain -->diğer sunucular
172.16.0.3 winNT.mydomain
172.16.0.5 ws_1

4.4.1. Windows for Workgroups

Bu kesim 32 bit kullacıcının WFWG için nasıl kurulacağını anlatır.Öncelikle
Windows için TCP/IP sürücülerini Microsoft sitesinden çekebilirsiniz.Son
uyarlaması olan 3.11b' yi ftp://ftp.microsoft.com ve diğer adreslerden
tcp32b.exe adıyla çekebilirsiniz.TCP/IP-32bit sürücüsünü yüklemeden önce
Win32s yüklenmiş olmalıdır.

TCP/IP dosyalarını geçici bir dizine atın(mesela C:\TEMP).\WINDOWS\SYSTEM
dizini altında OEMSETUP.INF dosyasının olup olmadığını kontrol edin,eğer
varsa ismini değiştirin.Geçici dizinden (C:\TEMP) OEMSETUP.INF dosyasını
\WINDOWS\SYSTEM dizinine kopyalayın.Eğer önceden TCP/IP sürücülerini
yüklemişseniz ,bu işlemlerden önce onları kaldırın.

Network Setup veya Windows Setup/Change Networks Settings programlarını
çalıştırın.

Networks düğmesine basın.
Install Microsoft Windows Network seçeneğine tıklayın.
Eğer başka ağ desteği gerekiyorsa onları da seçin.
OK tuşuna basın.

Bunlardan sonra ağ bağdaştırıcısını seçmeniz gerekir.Eğer seçim ekranı
çıkmazsa,

Adapter düğmesine basın.
Bir adapter seçin (mesela NE2000)
OK tuşuna basın
Protocol düğmesine basın.
MS TCP/IP-32 protokolünü seçin.
OK tuşuna basın.

Şimdi TCP/IP protokol yığıtını konfigüre etmeniz gerekir.Bu kısmı her
zaman Adapters kutusundaki TCP/IP protokolünü işaretleyip Setup düğmesine
basarak konfigüre edebilirsiniz.

IP address kutusuna 172.17.0.5 girin.
Subnet Mask kutusuna 255.255.255.0 girin.
Adanmış ağ geçidi kutusuna sizin ağ geçidi adresini (burada
172.17.0.254) girin.

OK düğmesine basın.Bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekecektir. Bunu
yaptıktan sonra Web tarayıcınızla HTTP sunucunuza bağlanabilirsiniz.

4.4.2. Windows 95

Bu kesim 32 bit kullacıcının Win95 için nasıl kurulacağını anlatır.
Öncelikle aşağıdakileri kurmanız gerekecektir:

Client for Microsoft Networks
Microsoft TCP/IP Protocol
Network Adapter

Bunları yüklemek için My Computer penceresinden Control Panel'den
Networks ikonuna tıklayın.Add düğmesine bastıktan sonra ekranda
Client, Adapter, Protocol ve Service seçenekleri bulunan bir pencere
çıkar.Client for Microsoft Networks yazılımını kurmak için:

1. Client seçeneğine çift tıklayın.
2. Microsoft seçeneğine tıklayın.
3. Client for Microsoft Networks seçeneğine çift tıklayın.

TCP/IP protokolünü yüklemek için :

1. Protocol seçeneğine çift tıklayın.
2. Microsoft seçeneğine tıkllayın.
3. TCP/IP seçeneğine çift tıklayın.

Windows 95 saptanmış değer olarak başka protokolleride yükler.Önce
üzerine tıklayıp ardından Remove düğmesine basarak kaldırabilirsiniz.
Tipik olarak Win95 NetBeui protokolünü ve IPX/SPX protokolünü yükler.

TCP/IP kurulumunu yapmak için TCP/IP seçeneğine tıklayın ve Properties
düğmesine tıklayın.Ardından yukarıdan IP address seçeneğine tıklayın.

- 'Specify an IP address ' kutusundan IP adresinizi girin.(buradaki
değer 172.17.0.5 )

- Subnet Mask kısmına 255.255.255.0 girin.

Yukarıdan Gateway seçeneğini seçin.

- New gateway kutusuna sizin ağ geçidi adresinizi giriniz.(burada
172.17.0.254 )
- Add düğmesine tıklayın.

Şimdi ağ geçidi adresi kurulu ağ geçitleri kısmında gözükecektir.Şimdi
aşağıdaki OK düğmesine basın.

Şimdi makinayı tekrar başlatmanız için bir mesaj alırsınız.Bunu yaptıktan
sonra Web tarayıcınızla HTTP sunucunuza bağlanabilirsiniz.

4.4.3. Windows NT

Bu kesim TCP/IP kullanıcının WinNT 4.0 üzerinde nasıl kurulacağını anlatır.
Önce Control Panel'den Network seçeneğini seçin.

Yukarıdan adapter seçeneğini seçin.
Yeni bağdaştırıcıyı kurmak için Add düğmesine basın.(Eğer kurulu
bir tane yoksa)

Bundan sonra ağ bağdaştırıyı seçmeniz gerekir.Size uygun olan bir tanesini
seçin. Protokol kurmak için :

Yukarıdan Protocol seçeneğini seçin.
Add düğmesine basın.
TCP/IP protokolünü seçin.
OK düğmesine basın.

Şimdi TCP/IP protokol yığıtını konfigüre etmeniz gerekir.Bunu herhangi bir
zamanda TCP/IP protokolünü seçip Properties düğmesine basarak yapabilirsiniz.

Yukarıdan IP address seçeneğini seçin.
'Specify an IP address' onay kutusunu işaretleyin.
IP address kutusuna 172.17.0.5 girin.
Subnet Mask kutusuna 255.255.255.0 girin.
Adanmış ağ geçidi olarak 172.17.0.254 girin.

OK düğmesine basın.Şimdi makinayı tekrar başlatmanız için bir mesaj alırsınız.
Bunu yaptıktan sonra Web tarayıcınızla HTTP sunucunuza bağlanabilirsiniz.

4.5. Macintosh üzerinde TCP/IP kurulumu

Eğer bilgisayar ağına ulaşmak için Macintosh kullanıyorsanız,bu kesim
PowerMac üzerinde MacTCP'nin nasıl kurulacağını anlatır.

Not : Linux sununucuzu WWW tarayıcınızdan veya diğer yerel ağ komutlarından
http://172.16.0.1/ şeklinde kullanmak yerine http://linux.mydomain/ kullanmak
isterseniz hosts dosyasına bazı eklemeler yapmalısınız.Hosts dosyasının
biçimi Unix'tekinden farklıdır.Mac hosts dosyası RFC-1035 standardına
göre belirlenmiştir.Diğer anasistemlere ilişkin kayıtları da (Netware,
Unix, WinNT) bu dosyaya ekleyebilirsiniz.MacOS HOSTS dosyasını
System dizini altındaki Preferences dizininde saklar.Bu dosyaya Linux
sunucuyu aşağıdaki şekilde ekleyebilirsiniz :

linux.mydomain A 172.16.0.1

netware.mydomain A 172.16.0.2
winNT.mydomain A 172.16.0.3
ws_1 A 172.16.0.5

4.5.1. MacTCP

Bu kesim MacTCP kurulumunu anlatır.Öncelikle MacTCP dosyalarını Apple
sitesinden veya Internet Connection CD'sinden yüklemelisiniz.MacTCP'yi
konfigüre etmek için, Apple Menu'den Control Panel'den TCP/IP'ye
tıklayın.Ekrandaki 'Connect via:' seçeneği için ayarı 'Ethernet' olarak
değiştirin.

'Configure' seçeneği ayarını 'Manually' yapın.

IP address kutusuna 172.17.0.5 girin.
Subnet Mask kutusuna 255.255.255.0 girin.
Router Address kutusuna ağ geçidi adresini girin.(172.17.0.254)

OK düğmesine tıklayın.Artık tarayıcınızı kullanarak HTTp sunucuya
bağlanabilirsiniz.

5. Yerel Ağın kurulumu

Bir yerel ağ değişik platformlardaki kaynakları paylaşamadan tam
anlamıyla kurulmuş sayılmaz.Diğer dosya sistemlerindeki bilgilere
erişebilmek içinde bu sistemler için desteğe ihtiyacınız vardır.Bu
doküman Linux sunucunuzun aşağıda belirtilen en popüler dosya
sistemlerine nasıl erişeceğini anlatır.

· ``Netware için NCP dosya sistemi''

· ``Windows için SMB dosya sistemi''

· ``Unix için NFS dosya sistemi''

Bu dosya sistemleri Linux uyarlamanıza göre , ya Linux çekirdeğine
derlenerek ya da modüller halinde eklenir.Eğer cekirdek derlemeyi
bilmiyorsanız http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/Kernel-HOWTO.html
adresinden Kernel-HOWTO dokümanı ile öğrenebilirsiniz.Çekirdeği
modüllerle birlikte derlemeyi bilmiyorsanız Module HOWTO dokümanını
http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/Module-HOWTO.html adresinden
alabilirsiniz.

5.1. NCPFS

Netware sunucu üzerinde dosyaları paylaşmak için NCP için desteğe
ihtiyacınız vardır.NCPFS çekirdek uyarlaması 1.2.x ,1.3.71 ve
sonrası için çalışır.Netware 4.x için NDS veritabanına erişemez,
fakat bindery kullanımına imkan verir.Eğer Netware 4.x kullanıyorsanız,
konsoldan Set Bindery Context komutuyla bindery desteğini özel
taşıyıcılar için geçerli yababilirsiniz.

set Bindery Context = CORP.MYDOM;WEBUSER.MYDOM

Yukarıdaki örnekte iki taşıyıcı geçerli yapılmıştır.

Şimdi NCP dosya sistemi hizmet programlarının dosyalarını
ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems/ncpfs/ncpfs.tgz
adresinden çekebilir.

5.1.1. Kurulumu

NCPFS dosyalarını kurmak için,

zcat ncpfs.tgz | tar xvf -

komutuyla dosyaları kendi dizininize açın.Şimdi ncpfs-2.0.10 isminde
bir dizin oluşacaktır.Bu dizine geçip README dosyasını okuyun ve
Makefile dosyasında gerekirse değişiklik yapın.

NCPFS kurulumu sizin çekirdek uyarlamanıza göre değişir.Çekirdek
uyarlaması 1.2 için basitçe 'make' komutuyla yapılabilir. Ardından
'make install' komutu, çalıştırılabilir dosyaları yükler ve yardım
dosyalarını kopyalar.

Eğer çekirdek 1.3.71 ve sonrası kullanıyorsanız,çekirdeği tekrar
derlemeniz gerekebilir.Bu çekirdekler için ncpfs desteği çekirdek
parçası olarak kaynak koda eklenmiştir.çekirdeğin tekrar derlenmesinin
gerekip gerekmediğini anlamak için :

cat /proc/filesystems

komutunu girin.Eğer ncpfs yüklü ise ekranda görünür.Bu durumda tekrar
derleme gerekmez.

Eğer ncpfs yoksa ,çekirdeği yeniden derleyip ncpfs modülünü eklemelisiniz.
Çekirdeği tekrar derlemek için 'make config' komutunu girin ve

The IPX protocol (CONFIG_IPX) [N/y/?]

sorusuna 'y' cevabını verin.Çekirdek başarılı şekilde yüklendikten sonra
bilgisayarı yeniden başletın ve /proc/filesystems dosyasını tekrar kontrol
edin ve herşey tamam ise ncfps hizmet programlarını yükleyebilirsiniz.
ncpfs dosyalarının olduğu dizine gidin ve 'make' komutunu girin.Sonra da
'make install' komutunu girerek programları yükleyin.

5.1.2. NCPFS'ye bağlanma

Kurulum türünü görmek için

ipx_configure --auto_interface=on --auto_primary=on

slist

komutunu girin.Şimdi Netware sunucularının bir listesini göreceksiniz.
Şimdi Netware sunucularının dosyalarını paylaşmaya hazırsınız.

Farzedelim ki, MYDOM_NW sunucusu altında VOL1: birimi altında
\home\htmldocs dizini altındaki HTML dosyalarına erişmek istiyorsunuz.
Bu sunucu üzerinde SYSCON ve NWADMIN dosyaları üzerinde değişiklik
yaparak kullanıcı adı 'EXPORT' ve şifresi 'EXP123' olan bir
kullanıcı oluşturalım.

Linux sunucu üzerinde /mnt/MYDOM_NW adıyla yeni bir dizin oluşturalım.
Şimdi netware dosya sistemini bağlamak için aşağıdaki komutu girin :

ncpmount -S MYDOM_NW -U EXPORT -P EXP123 /mnt/MYDOM_NW

Şimdi aşağıdaki komutla ,

ls /mnt/MYDOM_NW/vol1/home/htmldocs

MYDOM_NW/VOL1:\HOME\HTMLDOCS altındaki dosyaları görebilirsiniz.Eğer
problemler çıkıyorsa http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/IPX-HOWTO.html
adresinden IPX HOWTO dokümanını okuyarak IPX sistemler hakkında daha
çok bilgi edinebilirsiniz.

5.2. SMBFS

Windows sunucudaki dosyalarınızı paylaşmak için SMB (smbfs) için
desteğiniz olmalıdır.

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems/smbfs/smbfs.tgz
adresinden SMB dosya sistemi ile ilgili hizmet programlarını
alabilirsiniz.(en son uyarlaması smbfs-2.0.1)

5.2.1. Kurulumu

Önce kendi dizininiz altında sıkıştırılmış SMB dosyalarını

zcat smbfs.tgz | tar xvf -

komutuyla açmalısınız.smbfs-2.0.1 adıyla bir dizin oluşacaktır.Kuruluma
geçmeden önce bu dizine geçin.README dosyasını okuyup ,gerekirse Makefile
üzerinde değişiklik yapın.

SMBFS kurulumu sizin çekirdek uyarlamanıza göre değişir.Çekirdek
uyarlaması 1.2 için basitçe 'make' komutuyla yapılabilir. Ardından
'make install' komutu ,çalıştırılabilir dosyaları yükler ve yardım
dosyalarını kopyalar.

Eğer çekirdek 2.0 ve sonrası kullanıyorsanız,çekirdeği tekrar
derlemeniz gerekebilir.Bu çekirdekler için smbfs desteği çekirdek
parçası olarak kaynak koda eklenmiştir.çekirdeğin tekrar derlenmesinin
gerekip gerekmediğini anlamak için :

cat /proc/filesystems

komutunu girin.Eğer smbfs yüklü ise ekranda görünür.Bu durumda tekrar
derleme gerekmez.

Eğer smbfs yoksa ,çekirdeği yeniden derleyip ncpfs modülünü eklemelisiniz.
Çekirdeği tekrar derlemek için 'make config' komutunu girin ve SMB dosya
sistemi desteği için sorulan soruya 'y' cevabı verin.Çekirdek başarılı
şekilde yüklendikten sonra bilgisayarı yeniden başletın ve /proc/filesystems
dosyasını tekrar kontrol edin ve herşey tamam ise smbps hizmet programlarını
yükleyebilirsiniz.smbfs dosyalarının olduğu dizine gidin ve 'make' komutunu
girin.Sonra da 'make install' komutunu girerek programları yükleyin.

5.2.2. SMB dosya sistemine bağlanma

Bu kesimde bağlanmayı anlatırken WinNT sunucunun adının 'MYDOM_NT' olduğunu
ve C:\PUB\HTMLDOCS dizinini 'HTMLDOCS' adıyla şifresiz olarak paylaştığını
varsayalım.Linux sunucu üzerinde /mnt/MYDOM_NT gibi yeni bir dizin oluşturun.
Şimdi SMB dosya sistemine bağlanmak için aşağıdaki komutu girin:

smbmount //MYDOM_NT/HTMLDOCS /mnt/MYDOM_NT -n


Eğer bu çalışmazsa :

smbmount //MYDOM_NT/COMMON /mnt/MYDOM_NT -n -I 172.16.0.3

komutunu girin.

ls /mnt/MYDOM_NT

komutu ,\\MYDOM_NT\PUB\HTMLDOCS altındaki dosyaları size gösterir.

5.3. NFS

Öncelikle ya NFS dosya sistemi ile derlenmiş bir çekirdeğe ya da
modül halinde desteğe ihtiyacınız vardır.

Farzedelim ki,MYDOM_UNIX adıyla NFS ile çalıştırılan bir Unix ana
sisteminiz var ve IP adresi 172.16.0.4 olsun.Bu ana sistemden
paylaşılmış dizinleri görebilmek için :

showmount -e 172.16.0.4

komutunu girmelisiniz.Eğer paylaşılmış dizimleri bilirseniz, uygun
mount komutuyla bağlanabilirsiniz.Bir tavsiye olarak her bağlanma noktası
için /mnt dizini altında bir alt dizin oluşturun.(mesela /mnt/MYDOM_UNIX)

mount -o rsize=1024,wsize=1024 172.16.0.4:/pub/htmldocs /mnt/MYDOM_UNIX

rsize ve wsize parametreleri sizin sisteminize göre değişebilir.

Bir problem oluşursa http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/NFS-HOWTO.html
adresinden NFS HOWTO belgesiyle gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

6. Web üzerinden ulaşma

Şimdi kullanıcılar ve diğer Linux sunucuların , sizin sunucunuza
bağlanmış olan diğer dosya sistemlerine Web üzerinden ulaşabilmesi
için HTTP sunucu üzerinde birtakım ufak ayarların yapılması gerekir.

6.1. Bağlanmış dosya sistemlerine ulaşmak

Bağlanmış dosya sistemlerine HTML sayfalarından ulaşabilmeniz için iki
yol kullanılabilir.

1- DocumentRoot (/usr/local/etc/httpd/htdocs) dizininden bağlanmış
dizininize bir link koyun.

ln -s /mnt/MYDOM_NW/vol1/home/htmldocs netware

veya
ln -s /mnt/MYDOM_NT winNT

veya
ln -s /mnt/MYDOM_UNIX unix

Komutlarıyla bunu yapabilirsiniz.

2- /usr/local/etc/httpd/conf dizini altındaki srm.conf dosyasını
düzenleyip ,yeni bir alias tanımlamanız gerekir.

# Alias fakename realname
Alias /icons/ /usr/local/etc/httpd/icons/

# alias for netware server
Alias /netware/ /mnt/MYDOM_NW/vol1/home/htmldocs/
Alias /winNT/ /mnt/MYDOM_NT/
Alias /unix/ /mnt/MYDOM_UNIX

Sonra HTTPd sunucuyu yeniden başlatın.Bunu yaptıktan sonra mesela
netware sunucu üzerindeki belgelere ulaşabilmek için
http://linux.mydomain/netware/index.htm şeklinde yazmanız yeterli
olacaktır.

6.2. Internet'e bağlanma

Bunları yaptıktan sonra artık yerel ağınızı Internet'e bağlayarak her
türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.Bunlar hakkında ayrıntılı bilgiye
http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/ISP-Hookup-HOWTO.html adresinden ISP
Hookup HOWTO belgesiyle ve http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/mini/Diald
adresinden Diald mini HOWTO belgesiyle ulaşabilirsiniz.

6.3. Diğer kullanımlar

HTTP sunucu ofis içinde farklı sunucularda değişik yer ve dızınlerde
tutulan bilgilere saydam bir ulaşım sağlamak için kullanılabilir.Bu bilgi
basit Word belgeleri,Lotus elektronik çizelge dosyaları veya veritabanı
dosyaları olabilir

Bu teknolojilerin tipik uygulamaları aşağıdaki şekillerde olabilir :

- Ortak belgelerin yayınlanması

Bu belgeler senelik raporlar , haberler ,haritalar ,şirket aktiviteleri
hakkında bilgiler,ücret listeleri,ürün bilgi katalokları ve şirket işleri
için önemli bir takım belgeler olabilir.

- Araştırılabilir dizinlere ulaşım

Telefon rehberi gibi bilgilere hızlı ulaşım.Bu bilgiler bir Web sitesinde
yansısı alınarak ,CGI programları ile kullanıma açılabilir.Yani standard
yollar kullanılarak bilgi daha geniş bir alanda ve daha basit bir şekilde
kullanıma sunulabilir.Bu da ORACLE ve SYBASE gibi bir RDBMS ile bir arayüz
oluşturulması anlamına gelir.Bu tür sitelere bazı örnekler :

http://cscsun1.larc.nasa.gov/~beowulf/db/web_access.html
HTTP://www.w3.org/hypertext/WWW/RDBGate/Overview.html

- Birleşik/Bölüm/Şahsi sayfalar

Bir organizasyondaki ayrı bölümler arası yapılan işlerin farklılığından
dolayı birtakım kültür farkları olabilir.Yerel ağ teknolojisi bölümler
ve bireyler arası bilgi iletişiminin olabilmesi için size uygun bir ortam
sağlar.Güçlü arama motorları günlük iş hayatındaki öğrenme süreci boyunca
karşınıza çıkan soruların cevaplarını veya cevapları olan kişileri bulmanıza
yardımcı olur.

- Yazılım dağıtımı

Sistem yöneticileri yerel ağları yazılımları veya onların güncellemelerini
dağıtmak üzere kullanabilirler.

- Mail

Yerel ağlar üzerinde şahıslar arası veya gruplar içi haberleşmelerin kullanıl-
masıyla şirket içi iletişimin ucuz ve etkin bir yöntemi sağlanmış olur.Linux
altında e-mail iletişimini sağlamak sendmail,pop3d,imapd gibi programlar
kullanılmaktadır.

- Kullanıcı Arayüzü

HTML kullanarak kullanıcılarınıza sadece sızın hayal gücünüzle sınırlı olan
arayüzler sunabilirsiniz.Yerel ağ teknolojilerinin en güzel yanı bunları
oluşturmanın çok basit olmasıdır.