Make your own free website on Tripod.com
MS-DOS KOMUTLARI

 

Disk işletim sisteminin en önemli dosyaları, başka bir deyişle sistemi açan ve bilgisayarı kullanıma sunan dosyalar COMMAND.COM ve gizli olarak bulunan IO.SYS ve MSDOS.SYS dosyalarıdır. Bu dosyalar sistemi başlatan dosyalarıdır. Bunlar iç (Internal) komutlardır. Dış komutlar (External) komutlar ise aşağıda sunulduğu gibidir.

 

C:\>CLS                   

Ekranı silmek (temizlemek) için kullanılır.

 

C:\>DIR

Hard diskte bulunan dosyaları ve dizinleri listeler.

 

C:\>DIR/P

Dosyaların listesini sayfa sayfa görüntüler.

 

C:\>DIR/W

Dosyaların yanyana görüntülenmesini sağlar. Fakat listeyi detaysız olarak verir. Dosyaların sadece adlarını görüntüler.

 

C:\>DIR/A

Sadece niteliği verilen dosyaları veya dizinleri listeler. Bu anahtarla birlikte herhangi bir nitelik kullanılmazsa gizli dosyalar dahil tüm dosyalar listelenir.

 

C:\>DIR/A    Anahtarı ile birlikte kullanılan nitelikler şöyle:

 

H   : Gizli dosyaları listeler.

-H  : Gizli olmayan dosyaları listeler.

S    : Sistem dosyalarını listeler.

-S   : Sistem dosyası olmayan dosyaları listeler.

R   : Sadece okunabilir dosyaları listeler.

-R  : Sadece okunabilir olmayan dosyaları listeler.

A   : Arşiv dosyalarını listeler.

-A  : Arşiv olmayan dosyaları listeler.

D   : Sadece alt dizinleri listeler.

-D  : Sadece dosyaları listeler.

 

C:\>DIR/O    Dosyaları istenen düzende listeler. Sıralama düzeni aşağıdaki karakterlerle belirtilir.

 

N   : Dosya adına göre (A-Z)’ye doğru.

-N  : Dosya adına göre (Z-A)’ya doğru.

E   : Dosya uzantısına göre (A-Z)’ye doğru.

-E  : Dosya uzantısına göre (Z-A)’ya doğru.

D   : Dosyanın tarih ve zamanına göre, eski tarihten yeniye doğru

-D  : Dosyanın tarih ve zamanına göre, yeni tarihten eskiye doğru

S    : Dosya büyüklüğüne göre (küçükten büyüğe) doğru.

-S   : Dosya büyüklüğüne göre (büyükten küçüğe) doğru.

G   : Önce dizinleri sonra dosyaları listeler.

-G  : Önce dosyaları sonra dizinleri listeler.

 

C:\>DIR/S

Bütün dizin ve alt dizinlerde yeralan dosyaları listeler. Bu anahtardan yararlanarak disk/diskette dosya aranabilir.

 

C:\>DIR/B

Dizin ve dosya adlarını ayrıntısız listeler (üstbilgi veya özet yok.)

 
C:\>DIR/L

Disk/disketin listesini küçük harfle görüntüler.

 

C:\>DIR/AH  

C sürücüsünde bulunan gizli dosyaları listeler.

 
C:\>DIR/ON

C sürücüsünde bulunan dosyaları dosya adına göre A’dan Z’ye doğru sıralı olrak listeler.

 
C:\>DIR/S DOSYA.TXT

C sürücüsünde DOSYA.TXT dosyasını arar ve nerede yeraldığı görüntüler.

 

? jokeri :Dosya adında, tek bir karakterin yerine kullanılabilir.

* jokeri :Dosya adında, birden fazla karakterin yerine kullanılabilir.

 
C:\>DIR/ *.EXE

Dosya adı ne olursa olsun uzantısı EXE olan tüm dosyaları listeler

 
C:\>DIR/ A*.*

Adı “A” harfi ile başlayan tüm dosyaları listeler.

 
C:\>DIR/ ?O*.*

İkinci harfi “O” olan tüm dosyaları listeler.

 

Disk/disketin listesini ekrandan başka bir birime yönlendirmek için “>” karakteri kullanılır.

 

C:\>DIR >PRN

Dosyaların listesini yazıcıya gönderir.

 
C:\>DIR >DOSYA.TXT

Dosyaların listesini DOSYA.TXT isimli dosyada saklar. Bu dosya bulunmuyorsa kendisi oluşturur.

 

C:\>DIR >>DOSYA.TXT

Dosyaların listesini DOSYA.TXT isimli dosyanın sonuna ekler.

 
C:\>DATE

Sistemin tanımlı (kayıtlı) tarihini görüntülemek yada değiştirmek için kullanılır.

 
C:\>DATE 24-01-2000

Hiç bir mesajla karşılaşmadan tarihi değiştirmek istiyorsak, bu komut kullanılır.

 
C:\>TIME

Bilgisayarın saatini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.

 
C:\>TIME 12:25:40

Hiç bir mesajla karşılaşmadan zamanı değiştirmek istiyorsak, bu komut kullanılır.

 
C:\>VER

Bilgisayarda yüklü DOS işletim sisteminin sürüm (versiyon) numarasını gösterir.

VERIFY ON/OFF

Disk/disket üzerine yazılan bilgileri aslıyla karşılaştırıp kontrol eder.

 
C:\>VERIFY ON

Verify komutunu açar.

 
C:\>VERIFY OFF

Verify komutunu kapatır.

 
C:\>VERIFY

Verify on (açık) mu yoksa off (kapalı) mu olduğunu gösterir.

 

C:\>VOL A:

A sürücüsünde bulunan disketin etiket adını ve seri numarasını görüntüler.

 

C:\>FORMAT A:

A sürücüsünde bulunan disketi formatlar. Formatlanan disket üzerinde bulunan tüm bilgiler silinir.

 
C:\>FORMAT A:/V

Formatlanacak diskete bir isim verilmesini sağlar. Bu isim maksimum 11 karakter uzunluğunda olmalıdır.

 
C:\>FORMAT A:/V:REAL

Formatlanacak diskete REAL ismini verir.

 
C:\>FORMAT A:/S

Formatlanacak diskete sistem dosyalarını (COMMAND.COM, IO.SYS ve MSDOS.SYS) yükler böylece disket sistemi açar duruma gelir.

 
C:\>FORMAT A:/B

Formatlanacak diskete sistem dosyaları için yer ayırır.

 
C:\>FORMAT A:/Q

Disketin hızlı formatlanmasını sağlar. Bu anahtar hiç formatlanmamış (yeni) disketler için geçerli değildir.

 
C:\>FORMAT A:/U

Formatlanacak disket üzerinde UNFORMAT komutunun uygulanmasını olanaksız hale getirir.

 
C:\>FORMAT A:/F:720

Formatı yapılacak disketin boyutunu (kapasitesini) belirler. Bu anahtar özellikle 3.5 DD bir disketi HD bir sürücüde formatlandığında kullanılır.

 
C:\>FORMAT A:/C

Formatlanacak disketteki bozuk alanları tekrar kontrol eder.

 

C:\>COPY C:BERE.TXT A:

C sürücüsünde bulunan BERE.TXT dosyasını A sürücüsünde bulunan diskete kopyalar.

 

C:\>COPY C:*.BAT A:

C sürücüsünde yeralan BAT uzantılı tüm dosyaların A’ya kopyalanmasını sağlar.

C:\>COPY C:BERK.TXT A:CAN.TXT

C sürücüsünde bulunan BERK.TXT dosyasını A sürücüsünde bulunan diskete CAN.TXT olarak kopyalar.

 
C:\>COPY BERK.TXT+CAN.TXT A:CANAN.TXT

C sürücüsünde bulunan BERK.TXT ve CAN.TXT dosyalarını birleştirip A sürücüsündeki diskete CANAN.TXT olarak kopyalar

 
C:\>COPY A:BERK.TXT LPT1

COPY komutu yardımı ile dosyalar yazıcıya gönderilebilir.

 

COPY komutu, COPY CON olarak uygulanarak kısa metin dosyaları oluşturulabilir.

 

C:\>COPY CON BERK.TXT

BERK BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ

NO:24 06400 - KIZILAY / ANKARA

^Z

Metin dosyasını yazdıktan sonra CTRL+Z tuşlarına veya F6 tuşuna basarak diskete kaydedebilirsiniz.

 

C:\>COPY CON LPT1

BERK BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ

NO:24 06400 - KIZILAY / ANKARA

Metin dosyasını yazdıktan sonra CTRL+Z tuşlarına veya F6 tuşuna basıldığında metin yazıcıya gönderilir ve baskısı alınır.

 

COPY komutu ile gizli dosyalar ve dizinler kopyalanamaz.

 
C:\>FC A:VERI.DAT A:VERI.TXT

İki dosyayı karşılaştırmak amacıyla kullanılır.

 
C:\>DEL A:CAN.TXT

A sürücüsündeki diskette bulunan CAN.TXT dosyasını siler.

 
C:\>DEL A:*.TXT

A sürücüsündeki diskette bulunan TXT uzantılı tüm dosyaları siler. 

 
C:\>DEL A:*.TXT/P

Dosya silme işlemini sorgulayarak yapar. Delete (y/n)?

 
C:\>DEL A:*.*

Bu komutla A sürücüsündeki tüm dosyalar silinir.

 
C:\>REN A:BERK.TXT CAN.TXT

A sünücüsündeki diskette bulunan BERK.TXT adlı dosyanın adını CAN.TXT olarak değiştirir.

 
C:\>TYPE BERK.TXT

BERK.TXT adlı dosyanın içeriğini görüntüler.

 
C:\>TYPE BERK.TXT | MORE

Eğer görüntülenen dosyadaki sayfa sayısı birden fazla ise MORE komutundan yararlanarak sayfa sayfa görüntülemek mümkün.

 

C:\>LABEL A:

Disk/diskete etiket adı vermek, etiketin adını değiştirmek veya silmek amacıyla kullanılır. Etiket adı maksimum 11 karakterdir.

 
C:\>LABEL A:BERK

Disk/diskete etiket adı vermek, etiketin adını değiştirmek veya silmek amacıyla kullanılır.

C:\>DISKCOPY A: A:

Bir diskette bulunan tüm bilgileri aynı kapasitede olan başka bir diskete kopyalanmasını sağlar.

 

C:\>DISKCOMP A: A:

İki disketi karşılaştırmak amacıyla kullanılır. Eğer karşılaştırılan disketler aynı değilse DISKCOMP farklılıkların yerini gösterir.

 

C:\>SYS A:

Diskete mevcut yapıyı bozmadan COMMAND.COM ve gizli dosyaları (IO.SYS ve MSDOS.SYS) transfer eder.

 
C:\>MEM

Bilgisayarın bellek (RAM) yapısıyla ilgili rapor verir.

 
C:\>MEM/C

Bu anahtar o anda bellekte yüklü olan programların listesi ile birlikte belleğin raporunu görüntüler.

 
C:\>MEM/P veya C:\>MEM/C/P

Bellek raporunun sayfa sayfa görüntülenmesini sağlar.

 

MD (MAKE DIRECTORY)

Bu komut disk/disket üzerinde alt dizin oluşturmak amacıyla kullanılır. Oluşturulacak dizine dosya adlandırma kurallarında olduğu gibi ad verilebilir. Fakat anlaşıldığı gibi dizine uzantı verilmiyor. Bu bir kural olmadığı için kullanıcı isterse uzantı da verebilir.

 
C:\>MD CALISMA

Köke bağlı CALISMA isimli dizin oluşturulmuştur.

 
C:\>MD \CALISMA\EMEK

Çalışma isimli dizine bağlı EMEK isimli dizin oluşturulur.

 
C:\>MD A:\DENEME

Bu örnekte A sürücüsündeki disketin kök dizinine bağlı DENEME isimli dizin oluşturulmuştur.

 

CD (CHANGE DIRECTORY)

Bu komut disk/disket üzerinde bulunan alt dizinden bir diğerine geçmek amacıyla kullanılır.

 
C:\>CD CALISMA

Bu örnekte köke bağlı ÇALIŞMA isimli dizine geçilmektedir.

 

C:\>CALISMA\EMEK>CD..

C:\>CALIŞMA>_

 

EMEK dizininden çıkıp, CALIŞMA isimli dizine geçilmiştir.

 

C:\>CALIŞMA\EMEK>CD\

C:\>_

C diskindeki alt dizinden çıkıp, kök dizine geçilir.

 

RD (REMOVE DIRECTORY)

Bu komut disk/disket üzerinde bulunan herhangi bir alt dizini silmek amacıyla kullanılır. Fakat aşağıdaki kurallarada uyalım!!!

-Silinecek alt dizin içinde dosya bulunmamalı (boş olmalı).

-Silinecek alt dizine bağlı alt dizin bulunmamalı.

-Silinecek alt dizin içinde olmamak gerekir.

 

C:\>RD \CALISMA\EMEK

CALISMA alt dizinin içindeki EMEK alt dizini silinir.

 
C:\>DELTREE C:\CALISMA

Sorgulamaya Y (evet) olarak cevap verilirse, CALISMA alt dizini ve içinde yer alan tüm dosyaları ve alt dizinleri siler.

 

C:\>TREE A:

A sürücüsünde bulunan bütün alt dizinleri ve bu dizinler içinde bulunan dosyaların isimlerin görüntüler.

 
C:\>TREE C:/F

Her dizindeki dosyaların listesini görüntüler.

 
C:\>TREE C:/F |MORE

Birden fazla sayfa için MORE komutu kullanılır.

 
PATH

Dizinlerde bulunan ve çalışma özelliğine sahip olan dosyalara yol gösterip doğrudan çalışmalarını sağlar. Bu komut COM, EXE, ve BAT uzantılı dosyalara yol gösterir. Yani PATH belirtilmişse komut nerede uygulanırsa uygulansın gösterilen yollardan bulunacak ve uygulamaya alınacaktır. PATH komutu daha çok AUTOEXEC.BAT dosyasında belirtilir. Böylece bilgisayar açıldığında otomatik olarak yüklenir. Örnek aşağıdadır.

C:\>PATH C:\DOS; C:\WINDOWS; C:\WINDOWS \COMMAND

 

PROMPT

Sistemin iletisini değiştirmek amacıyla kullanılır. Genel kullanımı aşağıdadır:

 

$Q = (eşit işareti)

$$  $ (dolar karakteri)

$T (zaman)

$D (tarih)

$P (aktif sürücü ve dizin)

$V (MS-DOS versiyon (sürüm) numarası)

$N (aktif sürücü)

$G > (büyüktür işareti)

$L < (küçüktür işareti)

$B | (bar karakteri)

$H Backspace (prompt komut satırında yazılan karakterleri siler.)

 

C:\>PROMPT BERK $P$G

Bu komut sonucunda BERK C:\> olur.

 
C:\>PROMPT $T$H$H$H$H$H$H$P$G

Sonucunda 11:51 C:\> olur. Bu örnekte $T zamanı göstermek için kullanılmış, $H ise 6 kez kullanılması ile sola doğru zamanın altı karakteri silinir. Böylece zamanın salise ve saniye kısmı görüntüden kaldırılır.

 
XCOPY

Dosyaları alt dizin yapısıyla kopyalamak için kullanılır. COPY komutunda olduğu gibi gizli ve sistem dosyalarını kopyalayamaz.

 

/A

Sadece arşiv dosyalarını kopyalamak için,

C:\>XCOPY C:\PW\*.TXT A:/A

C’de bulunan PW dizininde yer alan ve arşiv özelliği taşıyan TXT uzantılı dosyaları A sürücüsündeki diskete kopyalar.

 

/D:TARİH

Belirtilen tarihten sonra yazılan ve değiştirilen dosyaları kopyalamak için,

 
C:\>XCOPY C:\PW\*.TXT A:/D:01/01/2000

C’de bulunan PW dizininde yer alan ve 01/01/2000 tarihinden sonra yazılan TXT uzantılı dosyaları A sürücüsündeki diskete kopyalar.

 

/P

XCOPY her dosyayı kopyalamadan önce evet/hayır şeklinde onay ister.

C:\>XCOPY C:\PW\*.TXT A:/P

 

/S

Dizinlerin ve alt dizinlerin kopyalanmasını sağlar. (Boş dizinler hariç.)

 
C:\>XCOPY A:\*.* C:/S

Bu örnekte A sürücüsündeki diskette yer alan tüm dosyaları ve alt dizinleri (boş dizinler hariç) C’ye kopyalar.

 

/E

Boş dizinlerin kopyalanmasını sağlar. Bu anahtar /S ile birlikte kullanılması gerekir.

 
C:\>XCOPY A:\*.* C:/S/E

A sürücüsündeki diskette yer alan tüm dosyaları ve alt dizinleri (boş dizinler dahil) C’ye kopyalar.

 

/W

Disketi sürücüye yerleştirmek ve hazır olmak için zaman tanımış olur,

C:\>XCOPY C:\PW\*.TXT A:/W

 

/V

Kopyalama işlemini sağlam yapmak için kaynak ve hedef dosyaların karşılaştırılmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi,

C:\>XCOPY C:\PW\*.TXT A:/V

 

MOVE

Disk/disket üzerinde bulunan dosyaların istenen hedefe taşınmasını sağlar. Bu komut ayrıca dizinlerin isimlerini değiştirmek içinde kullanılır.

 
C:\>MOVE A:\*.TXT C:\PW

A sürücüsünde bulunan disketteki TXT uzantılı dosyaların C’deki PW dizinine taşınmasını sağlar. Taşıma işleminde kaynaktaki dosyalar silinir.

 
C:\>MOVE C:DENEME C:\OYUN

C’de bulunan DENEME isimli dizinin adını OYUN olarak değiştirir.

 
MORE

Disk/disket üzerinde bulunan metin dosyalarının içeriğini sayfa sayfa görüntüler.

C:\>MORE <C:\PW\BERK.TXT

C’de PW dizini içinde bulunan BERK.TXT dosyasını sayfa sayfa görüntüler. Her sayfadan sonra -More- (-Devam-) mesajı ekrana gelir.

 

MORE komutu diğer komutlarla birlikte “|” karakteri ile ayırarak kullanılabilir. Böylece komutların ekran görüntüleri sayfa sayfa alınabilir.

 

C:\>TYPE C:\PWBERK.TXT | MORE

C:\>DIR | MORE

 
PRINT

Disk/disket üzerinde bulunan metin dosyalarını başka işlem yapılırken yazıcıya gönderir. Aşağıdaki örnekler gibi,

C:\>PRINT C:\PW\BERK.TXT

C:\>PRINT C:\AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS

 
ATTRIB

Disk/disket üzerinde bulunan herhangi bir dosyanın niteyiği göstermek yada değiştirmek amacıyla kullanılır.

 

+R : Sadece okunabilir (read only) özelliğini verir.

-R  : Sadece okunabilir (read only) özelliğini kaldırır.

+A : Arşiv özelliğini verir.

-A  : Arşiv özelliğini kaldırır.

+S  : Sistem özelliğini verir.

-S   : Sistem özelliğini kaldırır.

+H : Gizlilik özelliğini verir.

-H  : Gizlilik özelliğini kaldırır.

/S   : Belirtilen dizin ve altında bulunan bütün alt dizinlerdeki dosyaları etkiler.

 
C:\>ATTRIB

Bulunduğumuz yerdeki dosyaların niteliklerini görüntüler.

 
C:\>ATTRIB +R +H AUTOEXEC.BAT

Kök dizininde bulunan AUTOEXEC.BAT dosyasının sadece okunabilir ve gizli dosya haline getirir.

 
C:\>ATTRIB +R A:\PW\*.* /S

A sürücüsünde bulunan PW isimli dizindeki ve altında bulunan bütün dizinlerdeki dosyaları sadece okunabilir hale getirir.

 
C:\>ATTRIB -R A:\PW\*.*

A sürücüsünde bulunan PW isimli dizindeki dosyaların sadece okunabilirlik özelliğini kaldırır.

 
C:\>UNDELETE C:\*.TXT

Kök dizinde silinmiş TXT uzantılı dosyaların kurtarılmasını sağlar.

 
C:\>UNDELETE C:\*.* /ALL

Silinmiş olan tüm dosyaları hiç bir onaylama istemeden kurtarır. Fakat bu durumda kurtarılan her bilginin ilk karakterini # olarak yazar.

 
C:\>UNDELETE C:\*.* /LIST

Daha önce DEL komutuyla silinmiş fakat kurtarılabilecek dosyaların listesini verir.

 

/DOS

Sadece DOS tarafından silinmiş dosyaları kurtarır.

 

 

 

C:\>UNFORMAT A:

FORMAT komutuyla silinmiş disk yada disketi tekrar yapılandırarak bilgileri geri yükler. Fakat bu komutla kurtarılacak disk/diskete herhangi bir giriş yapılmamış olması gerekir. Ayrıca FORMAT komutunda /U komutu kullanılmamış olması gerekir, aksi taktirde disk/disket kurtarılamaz.

 

/TEST

UNFORMAT komutunu disk/disketin nasıl kurtarılacağını gösterir

 

C:\>CHKDSK C:

Harddiskin durum raporunu verir. Disk/diskette hatalı alanlar varsa sabitlenmesini sağlar.

 
C:\>CHKDSK C:/F

Eğer hatalı alanlar bulunursa, /F parametresini kullanmadan düzeltmeler disk/diskete yazılamayacağı açıklanır. /F parametresini kullanarak kayıp birimleri doğru yerlere bağlayarak disk/diskete alan açılmasını sağlar. Bu nedenle düzeltmeler disk/disket üzerine kaydedilecekse CHKDSK yukarıdaki gibi uygulanır.

 

/V

Kontrol yapılırken dosyaların listesini görüntüler.

 
DOSKEY

DOSKEY programını belleğe yükler. DOSKEY bilgisayar kapatılıncaya kadar bellekte kalır ve uygulanan MS-DOS komutlarını saklar. Bu komutlara tekrar tekrar dönmek için aşağı-yukarı ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca sağ-sol ok tuşlarını kullanarak komut üzerinde gezerek istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. DOSKEY komutu bellekte 3 KB lık bir yer kaplar. Kısaca bu komut, komut satırını girmeyi otomatikleştirir, hızlandırır ve kolaylaştırır. Bu komutun AUTOEXEC.BAT dosyasında yer alması tercih edilir. Böylece bilgisayar açıldığında otomatik olarak devreye girer.

 
C:\>DOSKEY

Doskey yüklendi.

 

-Bellekte saklı komutların listesini görmek için F7 tuşuna basınız. O ana kadar kullanılan MS-DOS komutlarının listesini numaralı olarak alacaksınız.

-Bellekte saklı herhangi bir komutu numarasıyla çağırmak için F9 tuşuna basınız. Bu durumda Line Number: (satır numarası:) mesajı gelir. Bu mesaja karşılık komut satırının numarasını girdiğinizde istediğiniz komut satırı karşınıza gelecektir.

-Bellekte saklı herhangi bir komutun baş harfine yada ilk harfine göre aramak için istediğiniz harfi girin daha sonra F8 tuşuna basın, o harf yada harflerle başlayan komut karşınıza gelecektir.

-Bellekte saklı olan komutları silmek için ALT+F7 tuşlarına basınız.

 

SETVER

Sistemde yüklü olan MS-DOS versiyonundan önceki versiyonlara ait komutların çalışmasını sağlar. Ayrıca versiyon(sürüm) tablosunu görüntüler. Örneğini MS-DOS 5.0 versiyonuna ait bir komut 6.22 ortamında çalıştırdığınızda Incorrect Dos Version hata mesajıyla karşılaşırsınız. Yani uyguladığınız komut sistemde yüklü versiyona ait değildir. Bu tür durumları ortadan kaldırıp, o komutları sistemde çalıştırabilmek için SETVER komutunu kullanabilirsiniz. Fakat SETVER komutu mutlaka CONFIG.SYS dosyasında DEVICE olarak yer alması gerekir. Eğer bu komut satırı CONFIG.SYS dosyasında yoksa aşağıdaki gibi ekleyebilirsiniz.

DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE

 

C:\>SETVER BACKUP.EXE 5.0

Bu komutu bilgisayar açıldığında uyguladığınız taktirde MS-DOS 5.0 versiyonuna ait BACKUP komutunu kullanabilirsiniz.

 
BACKUP

Disk üzerinde bulunan dosyaların yedegini disketlere almak için kullanılır. Bu komut özellikle bir diskete siğmayan dosyaları disketlere çekmektir. BACKUP komutu kullanırken kopyalanacak dosyaların toplam kaç disket dolduracağını tahmin etmeniz ve o kadar boş disket hazır tutmanız gerekir.

 

C:\>BACKUP C:\SC\SC2000.EXE A:

Komut birinci disketi dolduruncaya kadar çalışacak ve dolunca ikinci disket için yeni bir mesaj ekrana gelecektir.

 

/S

Bu anahtar kullanıldığında bütün alt dizinlerinde yedeğini alır.

 

/M

Daha önce yedeklenen dosyalar üzerine yazacaktır.

 

/A

Daha önce yedeklenen dosyalara ekleme yapacaktır.

 

/D:TARİH

Belirtilen tarihe eşit veya o tarihten sonra olan dosyaların yedeğini alır.

 
C:\>BACKUP C:\PW\*.* A:/S

C’de bulunan PW dizininin (varsa alt dizinleriyle birlikte) yedeğini alır.

 
C:\>BACKUP C:\PW\*.TXT A:/D:01/01/2000

Belirtilen tarihe eşit ve o tarihten sonraki dosyaların yedeğini alır. Yedeği alınan disketleri tekrar kullanabilmek için mutlaka RESTORE komutunu uygulamak gerekir.

 
RESTORE

Daha önce BACKUP komutu ile yedeği alınmış bilgiler diske geri yüklemek amacıyla kullanılır. Backup komutu ile yedek olarak alınan disketlerin içerisinde BACKUP.XXX ve CONTROL.XXX dosyalarını göreceksiniz. Bu bilgiler tekrar normal şeklini alabilmesi için RESTORE komutunun kullanılması gerekir.

C:\>RESTORE A: C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM COMMANDS

 

START

RUN

(Write these commands)

 

sysedit (system configuration editor)

dxdiag (directx diagnostic tool)

syskey (securing the windows account database)

cmd (to run MS-Dos)

msconfig (system configuration utility)

regedit (registry editor)

ipconfig