Make your own free website on Tripod.com

Bu sayfa teknisyenlerin istifade etmesi için hazırlanmıştır. Katkılarınızla veya sadece bir e-mail atarak teşekkür edebilirsiniz.

Vga Monitör kablosunda kullanılan HD-DB-15 Erkek ve dişi bağlantısı

HD-DB-15 FemaleHD-DB-15 Male

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ile HUB' sız RJ-45 ile birbirine bağlamak

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ve HUB ile RJ-45 ile birbirine bağlamak

RS-232 seri port kullanılarak DB-25 veya DB-9 ile iki bilgisayarı birbirine bağlamak

DB-25 Female

DB-25 ile Paralel porttan iki bilgisayarı LAPLINK ile birbirine bağlamak

DB-25 Male

36 Pin Centronics LD-36 ile Yazıcı Kablosu yapmak

Female 36-pin Centronics Connector

50 Pin Centronics LD-50 ile Yazıcı Kablosu yapmak

Female 50-pin Centronics Connector

Macintosh için DIN-8 ve DB-25 ile Yazıcı Kablosu yapmak

DB-9 Female

Microsoft Mouse Çevirici PS2 ile DB-9 kablosu yapmak

DB-9 Female

trackball için DIN-6 ve DB-9 Kablosu yapmak

DB-9 Female

50 Pin Centronics LD-50 ve DB-25 ile SCSI Kablosu yapmak

Dişi 50-pin Centronics Konektör

1.44 MB 3.5" Disket sürücüsü için Kablo yapmak

Disket Sürücü Kablosu Konektörü

APC UPS' leri için seri kablosu yapmak

IBM PC ve PS2 için DIN-5 ve DIN-6 ile klavye bağlantı şemaları

ISA, PCI ve PCMCIA Slot bağlantı şemaları

ISA Motherboard Connector

USB Bağlantı Şeması

Barkod Okuyucu Kablosu

 

 

Vga Monitör kablosunda kullanılan HD-DB-15 Erkek ve dişi bağlantısı

Aşağıda Dişi ve erkek HD-DB-15 konektörlerinin şeması görülmektedir. Numaralandırma, önden görünüşe göre yapılmıştır. (Lehim yapılan taraf değil)

HD-DB-15 Dişi

HD-DB-15 Erkek

Genellikle VGA monitörleri için kullanılırlar.

Bağlantı şeması aşağıdadır.

Pin

İsim

Yön

Tanım

1

RED

PCden-monitöre

Kırmızı görüntü (75 ohm, 0.7 V p-p)

2

GREEN

PCden-monitöre

Yeşil görüntü (75 ohm, 0.7 V p-p)

3

BLUE

PCden-monitöre

Mavi görüntü (75 ohm, 0.7 V p-p)

4

ID2

Monitörden-PCye

Monitör ID Bit 2

5

GND

N/A

Şase

6

RGND

N/A

Kırmızı Şase

7

GGND

N/A

Yeşil Şase

8

BGND

N/A

Mavi Şase

9

KEY

N/A

Key (pinsiz)

10

SGND

N/A

Sinyal Şasesi

11

ID0

Monitörden-PCye

Monitör ID Bit 0

12

ID1 or SDA

Monitörden-PCye

Monitör ID Bit 1

13

HSYNC or CSYNC

PCden-monitöre

Yatay Sinyal (Kompozit Sinyal)

14

VSYNC

PCden-monitöre

Dikey Sinyal (Vertical Sinyal)

15

ID3 or SCL

Monitörden-PCye

Monitör ID Bit 3

 

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ile HUB' sız RJ-45 ile birbirine bağlamak

Aşağıdaki şema, RJ-45 kullanılarak iki bilgisayarın nasıl ethernetle bağlanacağını gösterir.

RJ-45 konektörünün hangi tarafının 1.pin olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Bu bağlantı, iki bilgisayarı HUB olmaksızın birbirine bağlamaya yaradığı gibi, iki HUB' ı, uplink port olmadan birbirine bağlamak için de kullanılır. Eğer iki HUB' ı birbirine bağlarken, HUB' lardan birinde uplink port varsa, bu çapraz bağlantıyı kullanmayın. Bu durumda düz bağlantı dediğimiz bağlantı şekli kullanılır.

Bilgisayarlardaki network kartlarının çoğunda bulunan ve RJ-45' in girdiği yere MDI Port denir. Benzer portun HUB' larda olanına MDI-X Port denir.MDI-X Portlarda 1 ve 2 numaralı pinler data alır, 3 ve 6 ise data gönderir. Bu yüzden iki MDI Port birbirine bağlanırken, 1 ile 3 ve 2 ile 6 çapraz bağlanır. Oysa MDI ile MDI-X birbirine bağlanırken, 1, 1' e, 2, 2' ye, 3, 3' e ve 6, 6' ya bağlanır.

 

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ve HUB ile RJ-45 ile birbirine bağlamak

Bu bağlantı, iki veya daha çok bilgisayarı bir HUB ile birbirine bağlamaya yaradığı gibi, biri uplink portlu olan iki HUB' ı, birbirine bağlamak için de kullanılır. Eğer iki HUB' ı birbirine bağlarken, HUB' lardan her ikisinde deuplink port yoksa, düz bağlantıyı kullanmayın. Bu durumda çapraz bağlantı dediğimiz bağlantı şekli kullanılır.

RJ-45 konektörünün hangi tarafının 1.pin olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Bu bağlantıda en çok dikkat edilecek husus 1 ve 2 ile 3 ve 6 nın aynı renk kategorisinde olmasıdır. Yani, 1 ve 2 için turuncu ve turuncu-beyaz kullanılırken, 3 ve 6 için yeşil ve yeşil-beyaz kullanılmalıdır. Eğer 3 veya 6 için, meselâ yeşil-beyaz ve mavi kullanılırsa performans düşer. İncelendiğinde kablo içindeki sarımlarında farklı yönlerde olduğu görülecektir. Bu da performans arttırımı içindir.

 

RS-232 seri port kullanılarak DB-25 veya DB-9 ile iki bilgisayarı birbirine bağlamak

Null-modem kablosu iki RS-232 "DTE" aletini birbiri ile modemsiz veya başka bir araç ("DCE"ler) olmaksızın haberleştirmek için kullanılır. Bu amaçla, en basit anlatımla, birinin TD sinyalini, diğerinin RD girişine bağlarız. Birçok DTE aletinde (Mesela PC)  RS-232 pinleri farklı kullanılır. RTS sinyali, aracın data alımına hazır olup,olmadığını anlamak için kullanılır. Oysa DCE araçlarında (Mesela Modem) CTS data kabulünü sağlar. Bu sebeple birinin RTS pini, diğerinin CTS pinine bağlanarak, bu muhaberat sağlanmış olur. (Handsahake)

Bunun gibi birçok DTE aracında DTR veya DSR sinyali, aletin açık olduğunu, CD sinyali ise bağlantı kurulduğunu belirtir. Birinin DTR sinyalini, diğerinin hem CD hem de DSR girişine bağlarsak, aleti kandırmış oluruz. Böylece alet, karşı tarafın açık ve bağlı olduğunu zanneder.Genel kaide olarak, RI sinyali bir yere bağlanmaz. Çünkü bu sadece telefon çaldığı zaman aktif olur.

db25fem.gif (742 bytes)

Bu bağlantıda kullanılacak Dişi DB-25 ve/veya DB-9 konektörlerinin pin şeması yukarıda görülmektedir. Bu görünüş önden görünüştür. Lehim yapılan taraf arkada kalmaktadır. Resimdeki siyah noktalar pinlerin girdiği boşluklardır. Genellikle bu konektörlerde hangisi dişi, hangisi erkek olduğu karıştırıldığı için bu bilgi verilmiştir.

RS-232 için kullanılan pin sıralaması genellikle aşağıdaki gibidir.

DB-25

DB-9

Sinyal Yönü

Sinyal İsmi

1

 

X

Koruyucu Şase (Frame Ground)

2

3

DTE-DCE

Gönderilen Data (Transmitted Data)

3

2

DCE-DTE

Alınan Data (Received Data)

4

7

DTE-DCE

Gönderme önerisi (Request To Send)

5

8

DCE-DTE

Gönderi için temizlik (Clear To Send)

6

6

DCE-DTE

Data set hazır (Data Set Ready)

7

5

X

Sinyal Şasesi (Signal Ground)

8

1

DCE-DTE

Alındı mesajı (Carrier Detect)

20

4

DTE-DCE

Data terminal hazır (Data Terminal Ready)

22

9

DCE-DTE

Telefon çalıyor (Ring Indicator)

 

Sinyal

DB-25 Pin

DB-9 Pin

 

DB-9 Pin

DB-25 Pin

Sinyal

FG

1

-

X

-

1

FG

TD

2

3

-

2

3

RD

RD

3

2

-

3

2

TD

RTS

4

7

-

8

5

CTS

CTS

5

8

-

7

4

RTS

SG

7

5

-

5

7

SG

DSR

6

6

-

4

20

DTR

CD

8

1

-

4

20

DTR

DTR

20

4

-

6

6

DSR

DTR

20

4

-

1

8

CD

MS-DOS dan bağlantı yapmak için intersvr.exe programı kullanılır. Bu amaçla; Anaç bilgisayarda bu emir çalıştırılmadan önce, kullanacağımız bilgisayarın config.sys dosyasına

Device=interlnk.exe /NOPRINTER /COM/Drives=2

satırını eklemek gerekir. Daha sonra bilgisayar yeniden açılmalıdır.

Windows' da ise Direct Cable Connection - Başlat - Programlar - Donatılar - İletişim - Doğrudan Kablo Bağlantısı çalıştırılır. Bir bilgisayar konuk seçilir. Diğeri ise ana seçilmelidir.

DB-25 ile Paralel porttan iki bilgisayarı LAPLINK ile birbirine bağlamak

İğnelerin olduğu taraftan (Lehim tarafı değil) bakıldığında pin sıralaması yukarıda görülmektedir.

Aşağıda tarif edilen kablo ile iki bilgisayarı, paralel porttan LapLink™programı kullanarak bağlayabilirsiniz.Bu amaçla setuptan EPP veya EPP/ECP modu seçilmelidir. Bu kabloyu yapmak için en az 15 hattı olan koaksiyel kablo ile, iki DB-25 erkek konektöre ihtiyaç vardır..

Tanım

Erkek DB-25

==>>

Erkek DB-25

Tanım

STROBE

1

==>>

1

STROBE

Data Bit 0

2

==>>

15

/FAULT

Data Bit 1

3

==>>

13

SEL

Data Bit 2

4

==>>

12

POUT

Data Bit 3

5

==>>

10

/ACK

Data Bit 4

6

==>>

11

BUSY

Data Bit 5

7

Her ikisi de kullanılmıyor

Data Bit 5

Data Bit 6

8

Her ikisi de kullanılmıyor

Data Bit 6

Data Bit 7

9

Her ikisi de kullanılmıyor

Data Bit 7

/ACK

10

==>>

5

Data Bit 3

BUSY

11

==>>

6

Data Bit 4

POUT

12

==>>

4

Data Bit 2

SEL

13

==>>

3

Data Bit 1

 /AUTOFEED 

14

==>>

14

 /AUTOFEED 

/FAULT

15

==>>

2

Data Bit 0

/RESET 

16

==>>

16

/RESET

/SLCT IN

17

==>>

17

/SLCT IN

GND

18

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

19

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

20

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

21

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

22

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

23

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

24

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

25

==>>

25

GND

DB-25 konektörleri, kablonun koruma sarımları ile birbirine bağlanması tavsiye olunur.

Not : LapLink paralel kabloları web' de çok çeşitli olarak izah edilmiştir. Yukarıdaki bağlantı şekli tarafımdan denenmiştir.   1996 LapLink for Windows için uygundur. Windows 95'in Direct Cable Connection programında (DCC)çalışmadığı söylenmektedir, fakat aşağıdaki bağlantı çalışmaktadır.

Bu kabloyu yapmak için en az 17 hattı olan koaksiyel kablo ile, iki DB-25 erkek konektöre ihtiyaç vardır.

Tanım

Erkek DB-25

==>>

Erkek DB-25

Tanım

STROBE

1

Her ikisi de kullanılmıyor

STROBE

Data Bit 0

2

==>>

15

/FAULT

Data Bit 1

3

==>>

13

SEL

Data Bit 2

4

==>>

12

POUT

Data Bit 3

5

==>>

10

/ACK

Data Bit 4

6

==>>

11

BUSY

Data Bit 5

7

Her ikisi de kullanılmıyor

Data Bit 5

Data Bit 6

8

Her ikisi de kullanılmıyor

Data Bit 6

Data Bit 7

9

Her ikisi de kullanılmıyor

Data Bit 7

/ACK

10

==>>

5

Data Bit 3

BUSY

11

==>>

6

Data Bit 4

POUT

12

==>>

4

Data Bit 2

SEL

13

==>>

3

Data Bit 1

 /AUTOFEED 

14

Her ikisi de kullanılmıyor

 /AUTOFEED 

/FAULT

15

==>>

2

Data Bit 0

/RESET 

16

Her ikisi de kullanılmıyor

/RESET

/SLCT IN

17

==>>

19

/SLCT IN

GND

18

==>>

18

GND

GND

19

==>>

17

/SLCT IN

GND

20

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

21

==>>

21

GND

GND

22

==>>

22

GND

GND

23

==>>

23

GND

GND

24

Her ikisi de kullanılmıyor

GND

GND

25

==>>

25

GND

DB-25 konektörleri, kablonun koruma sarımları ile birbirine bağlanması tavsiye olunur.

 

36 Pin Centronics LD-36 ile Yazıcı Kablosu yapmak

36-pin Centronics konektörü ile, genellikle yazıcı kablosu yapılır. Aşağıda 36-pin dişi Centronics konektörünün pin sıralaması gösterilmiştir. Görünüm ön yüz ele alındığındaki şekliyledir. Lehim yapılan taraf arkada kalmalıdır.

 

Kablonun diğer ucunda ise DB-25 erkek konektörü bulunmalıdır. Bu konektörün görünümü de aşağıdadır. Tabii, lehim yapılan taraf yine arkaya gelmelidir.

DB-25 konektöründen bakıldığında, Pin şeması, genellikle aşağıdaki gibidir:

DB-25 Pin

Centronics Pin

Signal Tanımı

Signal Yönü
(PC' den)

Signal Fonksiyonu

1

1

STROBE

Çıkış

Saat datası

2

2

DATA Bit 0

Çıkış

Data hattı

3

3

DATA Bit 1

Çıkış

Data hattı

4

4

DATA Bit 2

Çıkış

Data hattı

5

5

DATA Bit 3

Çıkış

Data hattı

6

6

DATA Bit 4

Çıkış

Data hattı

7

7

DATA Bit 5

Çıkış

Data hattı

8

8

DATA Bit 6

Çıkış

Data hattı

9

9

DATA Bit 7

Çıkış

Data hattı

10

10

ACKNLG

Giriş

Alınan data bilgisi

11

11

BUSY

Giriş

Yazıcı meşgul

12

12

POUT

Giriş

Yazıcıda kağıt yok

13

13

SEL

Giriş

Yazıcı açık

14

14

Auto Feed XT

Giriş

Otomatik besleme

15

32

FAULT

Giriş

Yazıcı kapalı veya hata var

16

31

Input Prime or INIT

Çıkış

Yazıcıyı hafızadakileri silerek kapatır ve yeniden açar

17

36

SLCT IN

Çıkış

TTL üst seviye

18-25

16, 17, 19-30, 33

Ground

N/A

1-12 pinleri için ortak sinyal şasesi, çoğu kabloda ortak sarılmış çiftlerdir..

LPT portundan bakıldığında, yazıcı kablosu hazırlanırken pinler aşağıdaki gibi bağlanmalıdır.

Centronics Pin

DB-25 Pin

Açıklama

Yön

Tanım

1

1

STROBE

PC' den-Printer' e

Strobe

2

2

D0

PC' den-Printer' e

Data Bit 0

3

3

D1

PC' den-Printer' e

Data Bit 1

4

4

D2

PC' den-Printer' e

Data Bit 2

5

5

D3

PC' den-Printer' e

Data Bit 3

6

6

D4

PC' den-Printer' e

Data Bit 4

7

7

D5

PC' den-Printer' e

Data Bit 5

8

8

D6

PC' den-Printer' e

Data Bit 6

9

9

D7

PC' den-Printer' e

Data Bit 7

10

10

/ACK

Printer' den-PC' ye

Bilgi pini

11

11

BUSY

Printer' den-PC' ye

Meşgul sinyali

12

12

POUT

Printer' den-PC' ye

Kağıt Yok

13

13

SEL

Printer' den-PC' ye

Seçim

14

14

/AUTOFEED

PC' den-Printer' e

Otomatik besleme

15

N/A

n/c

N/A

Boş

16

N/C

0 V

N/A

Locik Şase

17

N/C

CHASSIS GND

N/A

Kalkan Şase

18

N/C

+5 V PULLUP

Printer' den-PC' ye

+5 V DC (50 mA max)

19-30

18-25

GND

N/A

1-12 pinleri için ortak sinyal şasesi, çoğu kabloda ortak sarılmış çiftlerdir..

31

16

/RESET

PC' den-Printer' e

Yazıcıyı hafızadakileri silerek kapatır ve yeniden açar

32

15

/FAULT

Printer' den-PC' ye

Hata (Kapalı iken düşüktür.)

33

N/C

0 V

N/A

Sinyal Şaseşi

34

N/C

N/C

N/A

Boş

35

N/C

+5 V

Printer' den-PC' ye

+5 V DC

36

17

/SLCT IN

PC' den-Printer' e

Yazıcı kapalı veya açıkken düşük veya yüksek seti seçmek için

50 Pin Centronics LD-50 ile Yazıcı Kablosu yapmak

50-pin Centronics konektörü ile, genellikle yazıcı kablosu yapılır. Aşağıda 50-pin dişi ve erkek Centronics konektörünün pin sıralamaları gösterilmiştir. Görünüm ön yüz ele alındığındaki şekliyledir. Lehim yapılan taraf arkada kalmalıdır. Dişi konektör genellikle aletin üzerinde montelidir. Erkek konektör ise kablonun bir ucundadır.

Kablonun diğer ucunda ise DB-25 erkek konektörü bulunmalıdır. Bu konektörün görünümü de aşağıdadır. Tabii, lehim yapılan taraf yine arkaya gelmelidir.

Pin

Name

Description

1-11

GND

Şase

12-14

RES

Boş

15-25

GND

Şase

26

DB0

Data Bus 0

27

DB1

Data Bus 1

28

DB2

Data Bus 2

29

DB3

Data Bus 3

30

DB4

Data Bus 4

31

DB5

Data Bus 5

32

DB6

Data Bus 6

33

DB7

Data Bus 7

34

PARITY

Data Parity (odd parity)

35

GND

Şase

36

GND

Şase

37

GND

Şase

38

TMPWR

Kesme Voltajı

39

GND

Şase

40

GND

Şase

41

/ATN

İkaz

42

n/c

Boş

43

/BSY

Meşgul

44

/ACK

Bilgi

45

/RST

Reset

46

/MSG

Mesaj

47

/SEL

Seçim

48

/C/D

Komut/Data

49

/REQ

İstem

50

/I/O

Giriş/Çıkış

Macintosh için DIN-8 ve DB-25 ile Yazıcı Kablosu yapmak

Lehim uçları arkada kalarak gösterilmiş DIN-8 ve DB-25 erkek konektörlerinin seması aşağıdadır.

Bu pin numaralarına göre bağlantı şeması ise şöyledir.

1

2-5

2-5

1

3

7

7

3

6-8

6-8

 

1

20

2-5

6-8

3

3

7

2

6-8

7

Microsoft Mouse Çevirici PS2 ile DB-9 kablosu yapmak

Dişi Mini DIN-6 ile dişi DB-9 kullanarak yeni PS2 mouse' ları eski bilgisayarda kullanabilirsiniz. Şemada gösterilen pinler, lehim yapılan taraf arkaya gelecek şekilde numaralandırılmıştır.

Mini DIN-6 to DB-9.jpg (12778 bytes)

db9f.gif (476 bytes)

1

5

2

4

3

1-3

4

6-8

5

2-9

6

3

TrackBall için DIN-6 Bağlantı şeması

Erkek Mini DIN-6 ile Dişi DB-9 kullanarak Tracker TrackBall için giriş kablosu yapabilirsiniz.. Şemada gösterilen pinler, lehim yapılan taraf arkaya gelecek şekilde numaralandırılmıştır.

DB-9 Dişi

2

3

3

2

4

7-4

5

6

6

5

50 Pin Centronics LD-50 ve DB-25 ile SCSI Kablosu yapmak

50-Pin Centronics Konectörün diferansiyel SCSI device için pin bağlantı şeması aşağıdadır.

Pin

Name

Description

01

GND

Şase

02

+DB0

+Data Bus 0

03

+DB1

+Data Bus 1

04

+DB2

+Data Bus 2

05

+DB3

+Data Bus 3

06

+DB4

+Data Bus 4

07

+DB5

+Data Bus 5

08

+DB6

+Data Bus 6

09

+DB7

+Data Bus 7

10

+DBP

+Data Bus Parite (odd Parite)

11

DIFFSENS

 

12

res

Ayrılmış

13

TERMPWR

Kesme Voltajı

14

res

Ayrılmış

15

+ATN

+İkaz

16

GND

Şase

17

+BSY

+Bus Meşgul

18

+ACK

+Bilgi

19

+RST

+Reset

20

+MSG

+Mesaj

21

+SEL

+Seçim

22

+C/D

+Komut/ Data

23

+REQ

+İstem

24

+I/O

+Giriş/Çıkış

25

GND

Şase

26

GND

Şase

27

-DB0

-Data Bus 0

28

-DB1

-Data Bus 1

29

-DB2

-Data Bus 2

30

-DB3

-Data Bus 3

31

-DB4

-Data Bus 4

32

-DB5

-Data Bus 5

33

-DB6

-Data Bus 6

34

-DB7

-Data Bus Parite7

35

-DBP

-Data Bus Parite (odd Parite)

36

GND

Şase

37

res

Ayrılmış

38

TERMPWR

Kesme Voltajı

39

res

Ayrılmış

40

-ATN

-İkaz

41

GND

Şase

42

-BSY

-Bus Meşgul

43

-ACK

-Bilgi

44

-RST

-Reset

45

-MSG

-Mesaj

46

-SEL

-Seçim

47

-C/D

-Komut/Data

48

-REQ

-İstem

49

-I/O

-Giriş/Çıkış

50

GND

Şase

Bir zamanlar, Apple dar SCSI konektörleri için DB-25 kullanıyordu. Fakat bu, burkulmuş çiftlere müsaade etmez ve SCSI standartları ile uyuşmaz. Iomega gibi bazı firmalar, yeni ürünlerinde bile hâlâ bu konektörü kullanmaktadır. Bu konektörlerin, UltraSCSI gibi daha hızlı SCSI bus' larında bazı problemlere sahip olduğu rapor edilmiştir. (Iomega' nın kendisi bile birden fazla DB-25 aletinin kullanılmasını tavsiye etmemekle birlikte; hâlâ Zip drive' larda kullanmaktadır.) Oysa, HD50 tercih edilmelidir.

DB-25 Pin

LD-50 Centronics Pin

Signal Description

Signal Function

1

49

REQ

 İstem

2

46

MSG

 Mesaj

3

50

I/O

 Giriş/Çıkış

4

45

RST

 Reset

5

44

ACK

 Bilgi

6

43

BSY

 Meşgul

7, 9, 14, 16, 18, 24

 1-11, 15-25, 35, 36, 40, 42

GND

 Şase

8

26

D0

 Data bit 0

10

29

D3

 Data bit 3

11

31

D5

 Data bit 5

12

32

D6

 Data bit 6

13

33

D7

 Data bit 7

15

48

C/D

 Komut / -Data

17

41

ATN

 İkaz

19

47

SEL

 Select

20

34

DP

 Data Parity

21

27

D1

 Data bit 1

22

28

D2

 Data bit 2

23

30

D4

 Data bit 4

25

38

TermPwr

 Kesme Voltajı (+5V)

1.44 MB 3.5" Disket sürücüsü için Kablo yapmak

PC Dünyasındaki en garip kablo budur. Harddisk kablosuna çok benzer. Bu kadar çok konektör ucu olması ve disket sürücüde kullanım şekli alışılmadık biçimdedir ve hâlâ değiştirilmemiştir. Disket sürücü kablosunda 34 hat vardır. Genellikle üzerine 5 konektör monte edilir. Fakat bazılarında 3 konektör bulunur.

Anakart Konektörü: Kablonun bir ucunda bulunur ve anakarta veya harddisk kartına bağlanmayı sağlar.

A: Sürücüsü Konectörü: Kablonun diğer ucunda, tek veya çift olarak bulunan konektörler A disket sürücüsü için kullanılır.

B: Sürücüsü Konectörü: Kablonun ortalarında, tek veya çift olarak bulunan konektörler B disket sürücüsü için kullanılır.

A ve B sürücüleri için çifter çifter konektör olmasının sebebi, farklı disket sürücüleri için tek bir kablo yapmaktır. 3.5" disket sürücüler pin başlıklı konektör kullanırken, 5.25" disket sürücüler kart kenarı temaslı konektör kullanırlar. Burada dikkat edilecek husus, A ve B çiftlerinen birer tanesini kullanmak; A çiftinin veya B çiftinin her ikisini birden kullanmamaktır. Yani öndeki iki ucu birden kullanırsanız, hata yapar. Ama öndeki çiftten biri ile ortadaki çiftten birini beraberce kullanabilirsiniz. Pin başlıklı konektör (IDC) aşağıda gösterilmiştir.

 

Üç konektörden oluşan kablolar, imalatçının tamahkârlığından kaynaklanmaktadır. Bu esnek olmaya engel teşkil etmektedir. Mamaafih, 5' li kablo ile değiştirilmesinde veya değiştirilmemesinde bir sakınca yoktur..

A ve B çiftlerinin arasında bir kısım hattın kıvrılarak döngü meydana getirdiğini görmektesiniz. Bu çok saçma gelebilir. Aslında da saçmadır. Ancak uygulama böyledir. Bazı kablolarda bu döngü bulunmuyorsa, asıl yanlışlık bu kablodadır. Bu döngü sayesinde döngüden sonraki, yani en uçtaki konektör, A sürücüsünü okur, ortadaki ise B olur.

 

Bunun detayını öğrenmek isterseniz: Eskiden, disket sürücünün A veya B olmasını, drive select (DS) jumper - Sürücü seçme sekmesi ile sağlamaktaydık.Böylece, sürücü arayüzü, anakarta kimin önce konuşacağını söylerdi.Döngü yapılan hatlar, 10 ile 16 (7 hat) arasındakilerdir. Bunlardan, 11, 13, ve 15 şasedir ve sinyal taşımaz, Yani gerçekte sadece dört hattın sinyalini ters çevirmiş oluruz. Aşağıda bu döngünün ne yaptığı anlatılmaktadır.

 

 

Hat 10

Hat 12

Hat 14

Hat 16

Komut Sinyali

A Motoru Serbest

B Sürücü Seçimi

A Sürücü Seçimi

B Motoru Serbest

Döngüden önceki sürücünün gördüğü

A Motoru Serbest

B Sürücü Seçimi

A Sürücü Seçimi

B Motoru Serbest

Döngüden sonraki sürücünün gördüğü

B Motoru Serbest

A Sürücü Seçimi

B Sürücü Seçimi

A Motoru Serbest

Kısaca, bilgisayarlarda birden fazla disket sürücü bulunduğu zamanlarda, zaman kazanmak için yapılmış bir uygulamadır. Aksi takdirde A sürücüsüne bir sekme takılarak zaman kaybedilecekti. Bu yüzden tek sürücü olduğunda, sadece en uçtaki - döngüden sonraki konektör kullanılmaktadır.

Aynı uygulama IDE/ATA hard disklerinde de vardır. Fakat IDE/ATA hard diskleri master/slave sekmesi ile ayırt edildiğinden, kabloda döngü yoktur. Sebebi; "Bir bilgisayarda, birden fazla disket sürücü olur ama, iki harddisk almaya kimsenin gücü yetmez" gibi batıl bir inançtır. Oysa, artık bilgisayarlarda, sadece bir disket sürücü olmasına karşın, birden fazla harddisk bulunmaktadır.

Bazı yeni BIOS' larda bir adım ileriye gidilmiştir. "invert floppy" seçeneği ile B gibi takılan disket sürücüsü SETUP' tan A yapılabilmektedir. "enabled" seçilirse, orta uç bağlanarak B yapılmış sürücüyü bilgisayarda A olarak görürsünüz. Böylece iki konektörle yapılmış döngüsüz bir kablo kullanarak disket sürücünüzü A olarak çalıştırabilirsiniz.Fakat Windows NT ve Linux yüklenirken çuvallar. Çünkü bunlar direk donanım erişimli işletim sistemleridir ve BIOS' u takmazlar.

Bazı üreticiler ise çift döngü yaparak ortadaki konektörü A, uçdakini ise B yaparlar. Maksat cinslik olsun.

 

APC UPS' leri için seri kablosu yapmak

Uninterruptible Power Supply (UPS) kesintisiz güç kaynağını   PC' lere bağlamak için kullanılan kablo şeması aşağıdadır:

 

APC Smart-UPS Kablosu (PN 940-0024B):

DB-9 Erkek
(UPS Ucu)

DB-9 Dişi
(PC Ucu)

Sinyal ismi

Boş

1

 Boş

2

2

 Alınan Data

3

3

 Gönderilen Data

1

4

 Data Terminal Hazır

9

5

 Sinyal Şasesi

Boş

6

 Boş

Boş

7

 Boş

Boş

8

 Boş

Boş

 Boş

APC Back-UPS Kablosu (PN 940-0020B):

DB-9 Erkek
(UPS Ucu)

DB-9 Dişi
(PC Ucu)

Sinyal ismi

 Boş

1

 Boş

 Boş

2

 Boş

 Boş

3

 Boş

1

4

Data Terminal Hazır

4

5

 Sinyal Şasesi

 Boş

6

 Boş

 Boş

7

 Boş

2

8

Gönderi için temizlik

 Boş

 Boş

 

Aşağıda, DB-9 erkek ve dişi konektörleri, önden görülmektedir. (lehim tarafı değil).

DB-9 MaleDB9MRR.gif (1444 bytes)DB-9 Erkek

DB-9 Femaledb9fr.gif (1361 bytes)  DB-9 Dişi

 

IBM PC ve PS2 için DIN-5 ve DIN-6 ile klavye bağlantı şemaları

Bugünlerde, dünyada çeşitli klavye konektörleri kullanılmaktadır. Bunlardan ikisi aşağıdadır:

DIN-5 (IBM-PC)

Pin

Tanım

1

Saat

2

Data

3

Boş (Bazı çok eski klavyelerde sıfırlama)

4

Şase

5

+5 VDC

 

PS2 (Mini-DIN-6)

MiniDin6F.gif (799 bytes)

Pin

Tanım

1

DATA

2

Boş

3

Şase

4

VCC (Power , +5 VDC)

5

Saat

6

Boş

Şemalarda önden bakılarak numara verilmiştir. Lehim yapılan taraf arkada kalmalıdır.

Eski klavyenizi yeni bilgisayarınızda kullanmak için Dişi Din-5 ile Erkek Mini Din-6 arasında çevirici

1

Boş

2

2

3

6

4

3

5

4

Yeni klavyenizi eski bilgisayarınızda kullanmak için Dişi Mini Din-6 ile Erkek Din-5 arasında çevirici

1

Boş

2

2

3

4

4

5

5

Boş

6

3

ISA, PCI ve PCMCIA Slot bağlantı şemaları

ISA konektör, periferal kartları, PC uyumlu bilgisayarların ana kartlarına takmak için kullanılır. Esasen 62 pinlik ve 36 pinlik iki kart kenarı temasından oluşur. 36-pin konektör (C1-D18 ile gösterilenler) 16-bit Giriş/Çıkış için IBM PC/AT üretilirken eklenmiştir.

Aşağıda bir ISA kart ve konektörü gösterilmiştir.

conn_busisa16ma.gif (2463 bytes)

conn_busisa16f.gif (1069 bytes)

 

Pin

İsim

Yön

Tanım

A1

/I/O CH CK

Karttan PC' ye

Giriş/Çıkış Kanal kontrolü; düşük=parite hatası

A2

D7

Çift yönlü

Data bit 7

A3

D6

Çift yönlü

Data bit 6

A4

D5

Çift yönlü

Data bit 5

A5

D4

Çift yönlü

Data bit 4

A6

D3

Çift yönlü

Data bit 3

A7

D2

Çift yönlü

Data bit 2

A8

D1

Çift yönlü

Data bit 1

A9

D0

Çift yönlü

Data bit 0

A10

I/O CH RDY

Karttan PC' ye

Giriş/Çıkış Kanal hazır, hafıza döngüsünü uzatmak için aşağı çekilir

A11

AEN

PC' den karta

Adres etkin; DMA, bus' ı kontrol ederken aktif yüksek

A12

A19

PC' den karta

Adres bit 19

A13

A18

PC' den karta

Adres bit 18

A14

A17

PC' den karta

Adres bit 17

A15

A16

PC' den karta

Adres bit 16

A16

A15

PC' den karta

Adres bit 15

A17

A14

PC' den karta

Adres bit 14

A18

A13

PC' den karta

Adres bit 13

A19

A12

PC' den karta

Adres bit 12

A20

A11

PC' den karta

Adres bit 11

A21

A10

PC' den karta

Adres bit 10

A22

A9

PC' den karta

Adres bit 9

A23

A8

PC' den karta

Adres bit 8

A24

A7

PC' den karta

Adres bit 7

A25

A6

PC' den karta

Adres bit 6

A26

A5

PC' den karta

Adres bit 5

A27

A4

PC' den karta

Adres bit 4

A28

A3

PC' den karta

Adres bit 3

A29

A2

PC' den karta

Adres bit 2

A30

A1

PC' den karta

Adres bit 1

A31

A0

PC' den karta

Adres bit 0

B1

GND

 N/A

Şase

B2

RESET

PC' den karta

Sistem lociği sıfırlamak için active yüksek

B3

+5V

 

+5 VDC

B4

IRQ2

Karttan PC' ye

Kesme istemi 2

B5

-5VDC

PC' den karta

-5 VDC

B6

DRQ2

Karttan PC' ye

DMA İstemi 2

B7

-12VDC

PC' den karta

-12 VDC

B8

/NOWS

Karttan PC' ye

Beklemesiz

B9

+12VDC

PC' den karta

+12 VDC

B10

GND

N/A

Şase

B11

/SMEMW

PC' den karta

Sistem Hafıza Yazma

B12

/SMEMR

PC' den karta

Sistem Hafıza Okuma

B13

/IOW

PC' den karta

Giriş/Çıkış Yazma

B14

/IOR

PC' den karta

Giriş/Çıkış Okuma

B15

/DACK3

PC' den karta

DMA Bilgi 3

B16

DRQ3

Karttan PC' ye

DMA İstemi 3

B17

/DACK1

PC' den karta

DMA Bilgi 1

B18

DRQ1

Karttan PC' ye

DMA İstemi 1

B19

/REFRESH

Çift yönlü

Tazeleme

B20

CLOCK

PC' den karta

Sistem Saati (67 ns, 8-8.33 MHz, 50% Meşgul döngü)

B21

IRQ7

Karttan PC' ye

Kesme istemi 7

B22

IRQ6

Karttan PC' ye

Kesme istemi 6

B23

IRQ5

Karttan PC' ye

Kesme istemi 5

B24

IRQ4

Karttan PC' ye

Kesme istemi 4

B25

IRQ3

Karttan PC' ye

Kesme istemi 3

B26

/DACK2

PC' den karta

DMA Bilgi 2

B27

T/C

PC' den karta

Terminal sayıcı; DMA Terminal sayısına ulaştığında yüksek sinyal

B28

ALE

PC' den karta

Adres Laç Etkin

B29

+5V

PC' den karta

+5 VDC

B30

OSC

PC' den karta

Yüksek hız saati (70 ns, 14.31818 MHz, 50% Meşgul döngü)

B31

GND

 N/A

Şase

C1

SBHE

Çift yönlü

Sistem bus yüksek etkin (data SD8-15' ve mevcut)

C2

LA23

Çift yönlü

Adres bit 23

C3

LA22

Çift yönlü

Adres bit 22

C4

LA21

Çift yönlü

Adres bit 21

C5

LA20

Çift yönlü

Adres bit 20

C6

LA18

Çift yönlü

Adres bit 19

C7

LA17

Çift yönlü

Adres bit 18

C8

LA16

Çift yönlü

Adres bit 17

C9

/MEMR

Çift yönlü

Hafıza okuma (Tüm hafıza okuma döngülerinde aktif)

C10

/MEMW

Çift yönlü

Hafıza yazma (Tüm hafıza yazma döngülerinde aktif)

C11

SD08

Çift yönlü

Data bit 8

C12

SD09

Çift yönlü

Data bit 9

C13

SD10

Çift yönlü

Data bit 10

C14

SD11

Çift yönlü

Data bit 11

C15

SD12

Çift yönlü

Data bit 12

C16

SD13

Çift yönlü

Data bit 13

C17

SD14

Çift yönlü

Data bit 14

C18

SD15

Çift yönlü

Data bit 15

D1

/MEMCS16

Karttan PC' ye

Hafıza 16-bit çip seçimi (1 wait, 16-bit hafıza döngüsü)

D2

/IOCS16

Karttan PC' ye

Giriş/Çıkış 16-bit çip seçimi (1 wait, 16-bit Giriş/Çıkış döngüsü)

D3

IRQ10

Karttan PC' ye

Kesme istemi 10

D4

IRQ11

Karttan PC' ye

Kesme istemi 11

D5

IRQ12

Karttan PC' ye

Kesme istemi 12

D6

IRQ15

Karttan PC' ye

Kesme istemi 15

D7

IRQ14

Karttan PC' ye

Kesme istemi 14

D8

/DACK0

 

DMA Bilgi 0

D9

DRQ0

Karttan PC' ye

DMA İstemi 0

D10

/DACK5

 

DMA Bilgi 5

D11

DRQ5

Karttan PC' ye

DMA İstemi 5

D12

/DACK6

 

DMA Bilgi 6

D13

DRQ6

Karttan PC' ye

DMA İstemi 6

D14

/DACK7

 

DMA Bilgi 7

D15

DRQ7

Karttan PC' ye

DMA İstemi 7

D16

+5 V

PC' de

 

D17

/MASTER

Karttan PC' ye

Sistem kontrolünü kazanmak için DRQ ile kullanılır.

D18

GND

 N/A

Şase

Not: B8, XT üzerinde   /CARD SLCDTD' dir.   ("card selected", XT slottaki J8 ile aktif olur.)

PCI konektörler, yeni nesil PC ve Macintosh anakartlarında periferal kartları takmak için kullanılır. Konektör, 98-pinli kart-kenarlıdır. (bazısında 22-pin opsiyonel uzantı vardır).

Pin

+5V

+3.3V

Üniversal

Tanım

A1

TRST

 

 

Test Locik Sıfırlama

A2

+12V

 

 

+12 VDC

A3

TMS

 

 

Test Mde Seçimi

A4

TDI

 

 

Test Data Giriş

A5

+5V

 

 

+5 VDC

A6

INTA

 

 

Kesme A

A7

INTC

 

 

Kesme C

A8

+5V

 

 

+5 VDC

A9

RESV01

 

 

Ayrılmış VDC

A10

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

A11

RESV03

 

 

Ayrılmış VDC

A12

GND03

(OPEN)

(OPEN)

Şase veya Açık (Key)

A13

GND05

(OPEN)

(OPEN)

Şase veya Açık (Key)

A14

RESV05

 

 

Ayrılmış VDC

A15

RESET

 

 

Sıfırlama

A16

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

A17

GNT

 

 

Ana PCI Kullanımı

A18

GND08

 

 

Şase

A19

RESV06

 

 

Ayrılmış VDC

A20

AD30

 

 

Adres/Data 30

A21

+3.3V01

 

 

+3.3 VDC

A22

AD28

 

 

Adres/Data 28

A23

AD26

 

 

Adres/Data 26

A24

GND10

 

 

Şase

A25

AD24

 

 

Adres/Data 24

A26

IDSEL

 

 

Sıfırlayan Seçimi

A27

+3.3V03

 

 

+3.3 VDC

A28

AD22

 

 

Adres/Data 22

A29

AD20

 

 

Adres/Data 20

A30

GND12

 

 

Şase

A31

AD18

 

 

Adres/Data 18

A32

AD16

 

 

Adres/Data 16

A33

+3.3V05

 

 

+3.3 VDC

A34

FRAME

 

 

Adres veya Data fazı

A35

GND14

 

 

Şase

A36

TRDY

 

 

Hedef Hazır

A37

GND15

 

 

Ground

A38

STOP

 

 

Transfer döngüsünü durdur

A39

+3.3V07

 

 

+3.3 VDC

A40

SDONE

 

 

Snoop bitti

A41

SBO

 

 

Snoop Backoff

A42

GND17

 

 

Şasi

A43

PAR

 

 

Parite

A44

AD15

 

 

Adres/Data 15

A45

+3.3V10

 

 

+3.3 VDC

A46

AD13

 

 

Adres/Data 13

A47

AD11

 

 

Adres/Data 11

A48

GND19

 

 

Şase

A49

AD9

 

 

Adres/Data 9

A52

C/BE0

 

 

Komut, Byte Etkin 0

A53

+3.3V11

 

 

+3.3 VDC

A54

AD6

 

 

Adres/Data 6

A55

AD4

 

 

Adres/Data 4

A56

GND21

 

 

Şase

A57

AD2

 

 

Adres/Data 2

A58

AD0

 

 

Adres/Data 0

A59

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

A60

REQ64

 

 

İstem 64 bit ???

A61

VCC11

 

 

+5 VDC

A62

VCC13

 

 

+5 VDC

A63

GND

 

 

Şase

A64

C/BE[7]#

 

 

Komut, Byte Etkin 7

A65

C/BE[5]#

 

 

Komut, Byte Etkin 5

A66

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

A67

PAR64

 

 

Parite 64 ???

A68

AD62

 

 

Adres/Data 62

A69

GND

 

 

Şase

A70

AD60

 

 

Adres/Data 60

A71

AD58

 

 

Adres/Data 58

A72

GND

 

 

Şase

A73

AD56

 

 

Adres/Data 56

A74

AD54

 

 

Adres/Data 54

A75

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

A76

AD52

 

 

Adres/Data 52

A77

AD50

 

 

Adres/Data 50

A78

GND

 

 

Şase

A79

AD48

 

 

Adres/Data 48

A80

AD46

 

 

Adres/Data 46

A81

GND

 

 

Şase

A82

AD44

 

 

Adres/Data 44

A83

AD42

 

 

Adres/Data 42

A84

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

A85

AD40

 

 

Adres/Data 40

A86

AD38

 

 

Adres/Data 38

A87

GND

 

 

Şase

A88

AD36

 

 

Adres/Data 36

A89

AD34

 

 

Adres/Data 34

A90

GND

 

 

Şase

A91

AD32

 

 

Adres/Data 32

A92

RES

 

 

Ayrılmış

A93

GND

 

 

Şase

A94

RES

 

 

Ayrılmış

B1

-12V

 

 

-12 VDC

B2

TCK

 

 

Test Saati

B3

GND

 

 

Şase

B4

TDO

 

 

Test Data Çıkışı

B5

+5V

 

 

+5 VDC

B6

+5V

 

 

+5 VDC

B7

INTB

 

 

Kesme B

B8

INTD

 

 

Kesme D

B9

PRSNT1

 

 

Ayrılmış

B10

RES

 

 

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

B11

PRSNT2

 

 

??

B12

GND

(OPEN)

(OPEN)

Şase veya Açık (Key)

B13

GND

(OPEN)

(OPEN)

Şase veya Açık (Key)

B14

RES

 

 

Ayrılmış VDC

B15

GND

 

 

Sıfırlama

B16

CLK

 

 

Saat

B17

GND

 

 

Şase

B18

REQ

 

 

İstem

B19

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

B20

AD31

 

 

Adres/Data 31

B21

AD29

 

 

Adres/Data 29

B22

GND

 

 

Şase

B23

AD27

 

 

Adres/Data 27

B24

AD25

 

 

Adres/Data 25

B25

+3.3V

 

 

+3.3VDC

B26

C/BE3

 

 

Komut, Byte Etkin 3

B27

AD23

 

 

Adres/Data 23

B28

GND

 

 

Şase

B29

AD21

 

 

Adres/Data 21

B30

AD19

 

 

Adres/Data 19

B31

+3.3V

 

 

+3.3 VDC

B32

AD17

 

 

Adres/Data 17

B33

C/BE2

 

 

Komut, Byte Etkin 2

B34

GND13

 

 

Şase

B35

IRDY

 

 

Sıfırlama Hazır

B36

+3.3V06

 

 

+3.3 VDC

B37

DEVSEL

 

 

Alet Seçimi

B38

GND16

 

 

Şase

B39

LOCK

 

 

Kilitleme bus' ı

B40

PERR

 

 

Parite Hatası

B41

+3.3V08

 

 

+3.3 VDC

B42

SERR

 

 

Sistem Hatası

B43

+3.3V09

 

 

+3.3 VDC

B44

C/BE1

 

 

Komut, Byte Etkin 1

B45

AD14

 

 

Adres/Data 14

B46

GND18

 

 

Şase

B47

AD12

 

 

Adres/Data 12

B48

AD10

 

 

Adres/Data 10

B49

GND20

 

 

Şase

B50

(OPEN)

GND

(OPEN)

Şase veya Açık (Key)

B51

(OPEN)

GND

(OPEN)

Şase veya Açık (Key)

B52

AD8

 

 

Adres/Data 8

B53

AD7

 

 

Adres/Data 7

B54

+3.3V12

 

 

+3.3 VDC

B55

AD5

 

 

Adres/Data 5

B56

AD3

 

 

Adres/Data 3

B57

GND22

 

 

Şase

B58

AD1

 

 

Adres/Data 1

B59

VCC08

 

 

+5 VDC

B60

ACK64

 

 

Bilgi 64 bit ???

B61

VCC10

 

 

+5 VDC

B62

VCC12

 

 

+5 VDC

B63

RES

 

 

Ayrılmış

B64

GND

 

 

Şase

B65

C/BE[6]#

 

 

Komut, Byte Etkin 6

B66

C/BE[4]#

 

 

Komut, Byte Etkin 4

B67

GND

 

 

Şase

B68

AD63

 

 

Adres/Data 63

B69

AD61

 

 

Adres/Data 61

B70

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

B71

AD59

 

 

Adres/Data 59

B72

AD57

 

 

Adres/Data 57

B73

GND

 

 

Şase

B74

AD55

 

 

Adres/Data 55

B75

AD53

 

 

Adres/Data 53

B76

GND

 

 

Şase

B77

AD51

 

 

Adres/Data 51

B78

AD49

 

 

Adres/Data 49

B79

+5V

+3.3V

 Signal Rail 

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

B80

AD47

 

 

Adres/Data 47

B81

AD45

 

 

Adres/Data 45

B82

GND

 

 

Şase

B83

AD43

 

 

Adres/Data 43

B84

AD41

 

 

Adres/Data 41

B85

GND

 

 

Şase

B86

AD39

 

 

Adres/Data 39

B87

AD37

 

 

Adres/Data 37

B88

+5V

+3.3V

Signal Rail

+V G/Ç (+5 V or +3.3 V)

B89

AD35

 

 

Adres/Data 35

B90

AD33

 

 

Adres/Data 33

B91

GND

 

 

Şase

B92

RES

 

 

Ayrılmış

B93

RES

 

 

Ayrılmış

B94

GND

 

 

Şase

Note: Pin 63-94 sadece 64 bit PCI uygulamasında vardır.

+V I/O, 3.3V anakartlarda 3.3V, 5V anakartlarda 5V olur, ve anakartın sinyal voltajını belirler.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) konektörü ("PC-Kartı" da denir.) PCMCIA çevre birimlerini bilgisayarlara, genellikle dizüstü bilgisayarlara bağlamak için kullanılır.

PCMCIA 68 Pin konektörü (dişisi kartta, erkeği bilgisayarda olur.)

Pin

Fonksiyon

Yön

Tanım

1

GND

------

Şase

2

D3

Giriş/Çıkış

Data 3

3

D4

Giriş/Çıkış

Data 4

4

D5

Giriş/Çıkış

Data 5

5

D6

Giriş/Çıkış

Data 6

6

D7

Giriş/Çıkış

Data 7

7

/CE1

Çıkış

Kart Etkin 1

8

A10

Çıkış

Adres 10

9

/OE

Çıkış

Çıkış Etkin

10

A11

Çıkış

Adres 11

11

A9

Çıkış

Adres 9

12

A8

Çıkış

Adres 8

13

A13

Çıkış

Adres 13

14

A14

Çıkış

Adres 14

15

/WE:/P

Çıkış

Yazma Etkin : Programla

16

/READY:/IREQ

Giriş

Hazır : Meşgul (IREQ)

17

VCC

Çıkış

+5V

18

VPP1

Çıkış

Program Voltajı (EPROM)

19

A16

Çıkış

Adres 16

20

A15

Çıkış

Adres 15

21

A12

Çıkış

Adres 12

22

A7

Çıkış

Adres 7

23

A6

Çıkış

Adres 6

24

A5

Çıkış

Adres 5

25

A4

Çıkış

Adres 4

26

A3

Çıkış

Adres 3

27

A2

Çıkış

Adres 2

28

A1

Çıkış

Adres 1

29

A0

Çıkış

Adres 0

30

D0

Giriş/Çıkış

Data 0

31

D1

Giriş/Çıkış

Data 1

32

D2

Giriş/Çıkış

Data 2

33

/WP:/IOIS16

Giriş

Yazma Koruması : IOIS16

34

GND

------

Şase

35

GND

------

Şase

36

/CD1

Giriş

Kart Dedektörü 1

37

D11

Giriş/Çıkış

Data 11

38

D12

Giriş/Çıkış

Data 12

39

D13

Giriş/Çıkış

Data 13

40

D14

Giriş/Çıkış

Data 14

41

D15

Giriş/Çıkış

Data 15

42

/CE2

Çıkış

Kart Etkin 2

43

/VS1

Çıkış

Tazeleme

44

/IORD

Çıkış

I/O Read

45

/IOWR

Çıkış

Giriş/Çıkış Yazma

46

A17

Çıkış

Adres 17

47

A18

Çıkış

Adres 18

48

A19

Çıkış

Adres 19

49

A20

Çıkış

Adres 20

50

A21

Çıkış

Adres 21

51

VCC

Çıkış

+5V

52

VPP2

Çıkış

Program Voltajı 2 (EPROM)

53

A22

Çıkış

Adres 22

54

A23

Çıkış

Adres 23

55

A24

Çıkış

Adres 24

56

A25

Çıkış

Adres 25

57

/VS2

 

RFU

58

RESET

Çıkış

SIFIRLAMA

59

/WAIT

 

BEKLEME

60

/INPACK

 

 

61

/REG

Çıkış

Register Seçimi

62

/BVD2:SPKR

Giriş

Batarya Voltajı Dedektörü 2 : SPKR

63

/BVD1:STSCHG

Giriş

Batarya Voltajı Dedektörü 1 : STSCHG

64

D8

Giriş/Çıkış

Data 8

65

D9

Giriş/Çıkış

Data 9

66

D10

Giriş/Çıkış

Data 10

67

/CD2

Giriş

Kart Dedektörü2

68

GND

------

Şase

USB Bağlantı Şeması

USB Nedir? 

Universal Serial Bus (USB) Evrensel seri yolu, bilgisayar ve telekominikasyon endüstrisinde geliştirilmiş, iletişim standartlarında yeni bir bağlantı şeklidir. Amacı, geleneksel seri ve paralel portların yerini almak ve işi evrenselleştirmektir. Bir çok PC ve Mac bilgisayarlar, artık USB' siz üretilmemektedir. Çevre birimleri de aynı şekilde USB destekli üretilmektedir.  USB, bağlandığı alete güç verir.  USB, 12 Mbit/s ve  1.5 Mbit/s data transfer hızı sağlar. USB, PC' leri birbirine hızlı bağlamak için kullanılmaz, ama, küçük çapta şebeke ortamı kurmak için bazı ürünler çıkarılmıştır.USB,  ana bilgisayar ile çevre birimleri arasında güçlü, bilgisayar çalışırken takıp çıkartabileceğiniz, "gerçek plug-and-play" arayüzü sağlar.

Bunlar; klavye, fare, oyun çubuğu, telefon, tarayıcı, yazıcı, güvenlik dangılı, mikrofon, hoperlör, disket sürücü kamera, modem, CD-ROM sürücü vb. olabilir.

USB ilkel çevre bağlantı teknolojisini geliştirmek için icat edilmiştir.  Avantajları şunlardır:

Bilgisayarı kapatmnız gerekmez (Önemli bir avantaj)
Kasayı açmanız gerekmez
Kart takma yok
Çakışma yok
Kilitlenme yok
Sürücü yüklemeye gerek kalmaz (bazılarında bir seferlik yükleme yapılır).

İlaveten 

"tiered-star hub" şebeke yapısı, her bilgisayara 127' ye kadar alet bağlanmasına izin verir
İki giriş imkânı sunar
Bazı aletler voltajını buradan alır
Çift data hızı uygular: saniyede 1.5 ve 12 megabit  (Mbps)
Performansı 12 Mbps ' e kadar ulaşabilir.
İhtiyaç duyuldukça sürücüler, otomatik olarak yüklenir veya bırakılır. needed

USB aletleri iki tip fiş kullanır. Tip A ve Tip B:

Soldaki uç Bilgisayara, sağdaki ise çevre birimlerine takılır. Her iki konektörde, 4 uçludur. İkisi Voltaj, ikisi de data içindir.

Barkod Okuyucu Kablosu

Biri erkek  diğer dişi DIN-5 ile bir adet RJ-45 konektörden oluşan barkod okuyucu kablosu, klavyeye seri olarak bağlanan barkod okuyucular içindir. Aşağıdaki şemalarda önden bakılarak numara verilmiştir. Lehim yapılan taraf arkada kalmalıdır.

RJ-45

DIN-5 (Erkek)

din5dm.gif (1139 bytes)

DIN-5 (Erkek)

1

3

Boş

2

Boş

Boş

3

Boş

Boş

4

2

Boş

5

Boş

1

6

Boş

2

7

4

5

8

5

4

RJ-45 pinlerinin sıralanışı

RJ-45, genellikle network bağlantılarında ethernet ile veya telefon sisteminde kullanılır. Ethernet kartlarının 10Base-T veya 100Base-TX şeması aşağıdadır.

 

Pin #

Ethernet 10BASE-T
100BASE-TX

EIA/TIA 568A

EIA/TIA 568B or AT&T 258A

1

Transmit +

Yeşil-Beyaz

Turuncu-Beyaz

2

Transmit -

Yeşil

Turuncu

3

Receive +

Turuncu-Beyaz

Yeşil-Beyaz

4

N/A

Mavi

Mavi

5

N/A

Mavi-Beyaz

Mavi-Beyaz

6

Receive -

Turuncu

Yeşil

7

N/A

Kahverengi-Beyaz

Kahverengi-Beyaz

8

N/A

Kahverengi

Kahverengi

10Base-T ve 100Base-TX konektörlerinin her ikisinde de 8 pininden sadece 1, 2, 3 ve 6 numaralar kullanıldığından; birisi için yapılan RJ-45 kablosu diğeri için de kullanılabilir. Tek fark, Receive' de yeşil veya turuncu çiftin kullanılmasıdır. Dikkat edilecek husus, Data alımı ve gönderimi için aynı renk çıftlerinin kullanılmasıdır. Yani, 1 ve 2 için turuncu ve turuncu-beyaz kullanılırken, 3 ve 6 için yeşil ve yeşil-beyaz kullanılmalıdır. Eğer 3 veya 6 için, meselâ yeşil-beyaz ve mavi kullanılırsa performans düşer. İncelendiğinde kablo içindeki sarımlarında farklı yönlerde olduğu görülecektir. Bu da performans arttırımı içindir.

RocketPort seri arayüz kartı için bağlantı şeması aşağıdadır:

Pin

Tanım

1

 Gönderme istemi (Request To Send)

2

Data Hattı Hazır (Data Terminal Ready)

3

Şase (Ground)

4

Gönderilen Data (Transmit Data)

5

Alınan Data (Receive Data)

6

Data Sonu Dedektörü (Data Carrier Detect)

7

Yeni Data Hazır (Data Set Ready)

8

Göndermek için Temizle (Clear To Send)

Cisco 750 serisi router için ISDN BRI U port bağlantı şeması aşağıdadır:

 

Pin

Fonksiyon

1

Boş

2

Boş

3

Boş

4

 U arayüz şebeke bağlantısı (tip)

5

 U arayüz şebeke bağlantısı (ring)

6

Boş

7

 Voltaj (S Konektöründen geçer)

8

Şase (S Konektöründen geçer) 

Bazı ISDN S/T arayüzlerinin bağlantı şeması aşağıdadır:

Pin

Renk

Tanım

1

 White/Orange

 Boş

2

 Orange

Boş

3

 White/Green

 Alma+

4

 Blue

 Gönderme +

5

 White/Blue

 Gönderme -

6

 Green

 Alma -

7

 White/Brown 

 -48VDC (Bazen)

8

 Brown

 -48VDC Geri dönüş (Bazen)

 

 

Referanslar:

Protocols.Com - Protokoller için iyi bir referans.

Charles Spurgeon's Ethernet Reference  - Ethernet için mükemmel bir referans.

Area Code Finder

Currency Rates

International Couriers

Periodic Table of the Elements

Units of Measurement Conversions - From sciencemadesimple.com

 

Faydalı Bilgiler:

Win 95 Şifresinin yazılı olduğu Regedit Adresi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\ProductId

Win 98 Şifresinin yazılı olduğu Regedit Adresi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\ProductKey

UPS TANIM FARKLARI

OFF-LINE UPS:

Normal çalışma esnasında, alete şebeke ceryanı verir. Bu sırada sadece frekans filtresi yapar. Voltaj düşünce veya tamamen kesilince akü devreye girer.

Avantajları: Ucuz, yeterli ve çalışmazken sessizdir.

Dezavantajları: Sadece küçük sorunları çözer; kesilmenin hissedilmesi ile akünün devreye girmesi arasında geçen zamanı bazı bilgisayarlar anlayarak, kendilerini kapatır; doğru akımı alternatif akıma çeviren inverter çok ısınır ve uzun kullanımlarda zarar görür; ceryan yeniden geldiğinde yüksek geldiği için, inverter zarar görür;  Çok sık devreye girdiğinden akü ömrünü azaltır.

ON-LINE UPS:

Çift çevirim ile çalışan sistemi sayesinde, herzaman şebeke ceryanını önce doğru akıma çevirir, sonra alternatif akıma çevirir. Bu sayede kullanılan elektrikte, yüksek voltajlar (kıvılcım) veya kısa kesintiler (hıçkırık) ile düşük voltaj veya frekans bozuklukları olmaz. AC' den DC' ye çevrildikten sonra, eğer kesinti yoksa direk olarak, varsa aküden doğru akım alınır ve çevirici ile AC' ye çevrilir.

Avantajları: Şebeke ceryanının bütün problemlerini düzeltir; Yüksek güç gerektirdiği zamanlarda by-pass yaparak şebeke ceryanını direk verir; Aküler gereksiz olarak boşalmazlar; DC-AC çevirici, her zaman devrede olduğu için, daha dayanıklı yapılmıştır, bu sebeple uzun kesintilerde zarar görmezler; Kesintiyi hemen farkettiği ve DC' den farkettiği için akünün devreye girme zamanı daha kısadır.

Dezavantajı: Ceryanın devamlı kontrol altında tutulmasından dolayı, genellikle diğer teknolojilerden daha pahalıdır.

LINE INTERACTIVE UPS:

Off-line UPS ile kıyaslandığında, ilave filtreleri olduğu görülür. İzolasyon ve Ferro-resonant transformatörleri ile dalga sindirici vardır. Normal çalışma esnasında, alete şebeke ceryanı verir. Voltaj düşünce veya tamamen kesilince akü devreye girer.

Avantajları: Uzun kesintiler için imal edilmediğinden ucuzdur. Off-Line UPS' lerden daha iyi koruma sağlar.

Dezavantajları: Frekans koruması yoktur; kısa kesintilere (hıçkırık) karşı korumasızdır; on-line UPS' lerden daha büyük ve ağır olduğu için maliyetleri yükseltir; Tam güç çekme esnasında devreler arıza verebilir; Ferro-resonant transformatörü çok ısı çıkarır, bu yüzden fazladan soğutma gerektirir.

DOS' da Türkçe harfler

Config.Sys dosyasına eklenmesi gereken satırlar:

Device=C:\Windows\Command\display.sys con= (ega,,1)

Country=090,857,C:\Windows\Command\country.sys

Autoexec.Bat dosyasına eklenmesi gereken satırlar:

Mode con codepage prepare=((857) C:\Windows\Command\ega2.cpi)

Mode con codepage select=857

keyb tr,,C:\Windows\Command\keybrd2.sys /d:179

DOS' da CDROM sürücü

DOS' da CDROM sürücüyü görmek için harddiskde MSCDEX.EXE dosyası olmalıdır. Yoksa CDROM sürücü ile birlikte verilen diskette bulunabilir. Bu disketin install edilmesi ile harddiskde CDROM dizininde bazı dosyalar görülmelidir.

Config.Sys dosyasına eklenmesi gereken satırlar:

Device=C:\CDROM\GCDROM.sys /D:MSCDEX /V

Autoexec.Bat dosyasına eklenmesi gereken satırlar:

C:\CDROM\MSCDEX /D:MSCD000

Bilgisayar, tekrar açıldığında CDROM sürücü görülecektir.

BİLGİSAYAR TERMİNOLOJİSİ

Bilgisayarcıların sıkça kullandığı ve çoğunluğun anlamadığı kısaltmalar aşağıdadır.

 

ACPI - "Advanced Configuration and Power Interface" -  PC' lerde yeni nesil DOS tabanlı güç idaresi için yazılmış yazılım. ACPI, eski Intel APM (Advanced Power Management) yazılımının yerine geçmiştir. ACPI, sadece bilgisayar aktif değilken zaman ayarlamalarını yapmaktan öte, güç kullanımını dinamik olarak gösterir ve gücü bağlantılı olarak kullanır. ACPI kontrolü PC' nizin BIOS' undadır. "eysipiay" diye okunur.

Active matrix display  -  Bugünün çoğu laptop - dizüstü bilgisayarlarının ekranı böyledir.Actif matriks teknolojisinin "pasif matriks" den farkı ekranın kendisini daha sık bir şekilde tazelemesidir. Böylece resim kalitesi ve bakış açıları artar. Bazen TFT ("thin film transfer") ince film transferi olarak da anılır.

Adapter Card - PC ana kartı üzerine takılan elektronik kartların genel ismi. Bu sayede bilgisayar çevre birimleri ile bilgi alış verişinde bulunur. Network interface card (NIC) bunun bir çeşididir. 

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line  - Tek yönlü, yüksek hızlı sinyal transferi deyimidir. Asimetrik oluşu, sinyal alırken hızlı, verirken yavaş oluşundandır. Bu hız kullanıcının merkeze olan uzaklığı ile değişebileceği gibi, 6 Mbps kadar yüksek veya 128 Kbps kadar düşük olabilir. "eydiesel" diye okunur.

AGP - "Accelerated Graphics Port" -  Intel tarafından imal edilmiş, nisbeten yeni grafik çıkışıdır. 3 boyutlu grafikleri daha iyi gösterir. AGP 528 MB/saniye hızı ile data transfer edebilir. Mukayese edersek, PCI (Peripheral Component Interconnect) çıkışları, 132 MB/saniye hızını aşamazlar.  AGP' nin büyük bant genişliği, oyunların ve 3 boyutlu grafik çalışmalarının daha gerçekçi olmasını sağlar. Bunun yanında dataları kendi hafızasında değil, sistem hafızasında tuttuğu için performans düşer. "eycipi" diye okunur.

Alpha Channel - Bilgisayar grafiklerinde, her pikselin şeffaflık için ayrılmış parçasına verilen addır. 32-bit grafik sistemleri 4 kanallıdır. Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB) için üçü kullanılırken 1 tanesi 8-bit alfa kanalı için ayrılmıştır.  Alfa kanalı gerçekte bir maskedir. İki ayrı rengin üst üste gelmesi halinde öndekinin alması gereken renge göre bir üçüncü renk belirler.

AMR - "Audio Modem Riser" - Anakartların analog giriş çıkışları için Intel tarafından bulunmuş bir uygulamasıdır. AMR kartı, ana kartlardaki analog giriş çıkışları kaldırır. Böylece anakart imalatçıları, FCC veya beynelmilel telekom sertifikalarına ihtiyaç duymazlar. Bu da ucuzlamayı getirir. "eyemar" diye okunur.

AMPS - "Advanced Mobile Phone Service" -  Analog hücresel telefon standartları, 1983 yılında AT&T tarafından tanıtılmıştır..  AMPS telefonları 800 ila 900 Megahertz (MHz) kanalında yayın yapar. "cell" denilmesinin sebebi radyo yayıcılarının cell adı verilen bu uzay bölümüne yayın yapmasındandır. "eyempies" diye okunur.

API - "Application Program Interface" - İşletim sistemi, sürücü arabirimleri ve yazılımlar arasındaki muhaberatı sağlayan yazılım serilerine verilen isim. Yazılım bloklarından oluşan bina yapmaya benzetilmiştir. Bazen "Application Programming Interface." olarak da anılır. "eypiay" diye okunur.

ASP - "Application Service Provider" -  Küçük işletmelerin programlarını ücret karşılığı kullanıma sunan ve hardiskinin bir bölümünü kiraya veren web sitesi. Onlar olmasa lokal network olmazdı. "eyespi" diye okunur.

ASP - "Active Server Pages" - WEB' de servis sağlayıcının sağladığı, uygulama imkanıdır. Dinamik olarak HTML sayfaları üretir. ASP sayfası, TML sayfasıdır. Fakat bağlanan için yazılım ve   HTML oluşturur. 'server-side scripting' sunucu tarafında çalışan yazılım adı da verilen Javascript veya VBScript kullanılarak yapılır. "eyespi" diye okunur.

ATA - "Advanced Technology Attachment" -Harddiski kullanma hakkını harddiskin kendisine veren, genel disk sürücü arayüzüdür. ATA versiyonlarının birkaçı, 33 MBps ATA-33 ,66 MBps ATA-66 sayılabilir.

Athlon - AMD firmasının  Intel' in Pentium III' ü ile rekabet etmek için çıkardığı merkezi işlemcilerine verilen ad. K7 olarak da anılır. PC World' ün Eylül 99 baskısında 600MHz Athlon, 600MHz PIII' den % 9 daha hızlı denmiştir. Grafik testlerinde, Athlon üç boyutlu modellemede % 21daha hızlı bulunmuştur.  Mukayese için  AMD Athlon sayfasına bakabilirsiniz..

AWG - "American Wire Gauge", Kablodaki tel kullanımı için bir standarttır. Sayı azaldıkça çap artar. "eyvici" diye okunur.

Backplane  -Başka bir baskılı devrenin kendisine takılması için üzerinde soket bulunan baskılı devrelere bu ad verilir. Çoğu bilgisayarın ana kartı böyledir. Üzerinde PCI, ISA, AGP veya RAM soketleri bulunur. Bu yüzden "motherboard" anakart diye anılır. Üzerine ekran kartı, network kartı, RAM, modem gibi başka kartlar takılır.

Bandwidth - Band genişliği, belli bir zaman biriminde internette gönderilen data miktarına denir. Genellikle birimi "bits per second" (bps), "kilobits per second" (Kbps) or "megabits per second" (Mbps) olarak kullanılır. 

BIOS - "Basic Input/Output System"  -  BIOS, PC' lerdeki ilk yazılımdır. PC, ilk bilgileri buradan alır. Kontrol sürücüleri, klavye, ekran, mouse, seri portlar, vs. BIOS, donanım ile işletim sistemi arasında köprü vazifesi görür. BIOS, ROM çipinde saklı kalır. (RAM' de değil), böylece bilgisayar BOOT eder, yani açılır. "bayos" diye okunur.

Bluetooth - Kısa mesafeli kablosuz iletişim için açık standarttır. mobil telefonlar, bilgisayar ve PDA üreticileri tarafından ortaklaşa üretilmiştir. Bu sayede bu standardı destekleyen tüm aletler birbiri ile iletişim kurar. Daha fazla bilgi için Bluetooth web sitesine bakınız.

BNC - Anten kablosuna benzeyen koaksiyel kablolar ile bilgisayarları birbirine bağlarken kullanılan konektör. Taktıktan sonra döndürerek kilitlenir. "biensi" diye okunur.

Bridge - İki veya daha fazla bilgisayarı router gibi birbirine bağlayarak data aktaran iletişim aracıdır. Data paketlerini okur ve filtre eder.IP adresi istemez ve yayın trafiğini atlar. "Briç" diye okunur.

Broadband - Bir tek ses kanalından, yani modüle edilmiş frekansı taşıyan taşıyıcı dalgadan daha geniş bir banda sahip taransmisyon kanalı veya medyasıdır. Aynı anda ses, data, görüntü gibi farklı servisleri şebeke ortamında dağıtır. Kablo yayın böyledir.

Browser-safe colors - Mac ve PC' lerin her ikisinde birden kullanılan 256 renklik renk paletinin 216 sından meydana gelen bir renk paletidir. Her iki platformda da görülmesini istediğiniz web sayfalarında bu sistemi kullanmalısınız.

Bus -Bilgisayar mimarisinde bir elemandan diğerine bilgi taşıyan bölümdür. Genellikle birden fazla komponent takılır. Hafızanın bir kısmında, buna takılan kartların adresleri tutulur. "Bas" diye okunur.

Cache -  Bir çeşit kayıt hızlandırma şeklidir. Bunun için ana hafıza kullanılırsa "memory caching" , sabit disk kullanılırsa "disk caching" adını alır.  Hafızada yapılanı, diğer programlar tarafından da tekrar tekrar kullanıldığı için çok hızlıdır. Bazen bu amaçla ayrı bir hafıza birimi kullanılır. Buna "Cache Memory" denir. Bu daha hızlı olur. "Level 2 (L2) cache", işlemci ile DRAM arasına yerleştirilmiş ve bugünkü bilgisayarların demirbaşı olmuştur. "Keş" diye okunur.

CDPD - "Cellular Digital Packet Data" -  Radio frequency (RF), radyo dalgaları ile çalışan kablosuz bir iletişim servisidir. Data paketlerini cep telefonu hattından gönderir. 19.2 kbps hızına kadar çıkabilir.  CDPD paketleri konuşmalardaki duraksamalarda gönderilir. Bu hizmet Amerika' da 65  şehirde verildiği halde, Türkiye' nin her yerinde vardır. "sidipidi" diye okunur.

Circuit-Switched Cellular - Eski analog telefon şebekesinin kullanıldığı bir sistemdir. Amerika' da bile CDPD için geliştirilme yapılmamıştır, ancak ülkemizde son sistem santrallarla kullanılabilmektedir.

CLEC  - "Competitive Local Exchange Carrier" -  Bir telekom şirketi çeşididir. CLEC' ler kablo, ISP, GSM hizmetleri verirler. "silek" diye okunur.

Koaksiyel Kablo - Ortada ayrı bakır teller, dışında ise manyetik alanlara kalkan olabilecek şekilde çevrelenmiş ve sarılmış  bakır teller olan bir kablo şeklidir. Genellikle anten kablosu veya telsiz kablosu olarak satılır. Dıştaki tel genellikle topraklanır. Her iki tel grubu da aynı eksen üzerindedir. Bu nedenle koaksiyel diye anılır. 10-Base2 Ethernet kullanımında, kablo TV gibi bazı RF uygulamalarında bu kablo kullanılır. Bu kabloların karakteristik bir empedansı vardır. (genellikle 47 ohm) Kablo üzerinde bu omaj yanında RG yazar. Bu "Radio Guide" ın kısaltılmışıdır. Bunun yanında rakamla belirtilen kablo tipi ve "/U" yazar. RG-6/U,  75-ohmluk bir anten kablosudur. RG-59/U ise   75-ohmluk video kablosudur. RG-58 de 50 ohmluk bilgisayar şebeke kablosudur.

CompactFlash  - Bir çeşit ön hafızadır. I & II PC-Kartlarındaki soketlerde adaptörle kullanılır.  kendi üstünde kontrolörü olduğu için kamera ve PDA cihazlarında yükü azaltmak için kullanılır. 2MB ile 64MB arasında çeşitleri vardır.

CMS - Cable Management System, Kablo sistemlerini düzenlemek için kullanılan cihazların ge, Kablo sistemlerini düzenlemek için kullanılan cihazların genel ismidir. "siemes" diye okunur.

CPE - Customer Premise Equipment -  Kullanıcı tarafındaki iletişim cihazlarının genel ismidir.DSL servisleri için CPE' lere "modem" deriz. "sipii" diye okunur.

Cross-over Cable  - Çapraz bağlantı ile data alış verişi yaparak Hub kullanılmadan bilgisayarları birbirine bağlayan kabloya denir.

CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect. Bu data aktarım tekniği şu şekilde çalışır. Cihaz data paketini göndermeden evvel, başka bir cihazın data göndermekte olup olmadığını kontrol eder. Hat boş ise paketi gönderir. Meşgul ise bekler. İki cihaz aynı anda başlarsa, bu çakışmayı hisseder ve her iki cihaz da rastgele bir zaman için bekler. Bekleme zamanı kısa olan önce gönderir, diğeri ise beklemeye devam eder. Ethernet kartlarının çalışma sistemi böyledir..

DEMARC - Bir döngünün veya devrenin sorumluluk alanını balirleyen bir sınır taşıdır. "dimark" diye okunur.

Dedicated Line - Kullanıcının kesinisiz olarak hizmetinde olan hatta verilen isimdir.. 

DIP switches - "Dual Inline Package" switches -  Anakart veya diğer kartlarda bulunabilen minik anahtarcıklardır. On ve off, pozisyonları vardır. Böylece kartlar ayarlanır. "dipsviç" diye okunur.

Downstream/Upstream - Downstream, kaynaktan aşağı data akışını; Upstream de kaynağa doğru data akışını gösterir. Internet service provider (ISP) ' den kullanıcıya olan data akışına Downstream denir. 

DRDRAM - "Direct RAMbus Dynamic Random Access Memory" -  RAM teknolojisinin son halidir. DRDRAM, SDRAM' ın yaklaşık üçde biri kadar güç çeker. Saat hızı 800MHz' e kadar çıkabilir ve 4 paralel RAM takılmasına izin vererek çoklu kanal çalışabilir. Data yolu SDRAM' ın iki katı genişliktedir. (bir byte yerine iki byte kullanır) "diardrem" diye okunur.

DSP - "Digital Signal Processor" -  Analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştüren işlemcilere verilen genel addır. Ses ve görüntü sıkıştırmasında, sesin işlenmesinde, modemlerde, işitme yardımında, sismik algılayıcılarda ve hızlı çevirici ve filtreleyicilerde kullanılır. "diespi" diye okunur.

DVD - "Digital Video (or Verastile) Disc" -  4.7GB ile 17GB arasında multimedya data transferi sağlayabilen CD-ROM-benzeri teknolojinin geliştirilmişidir. DVD,  CD-ROM' ları destekler ve çoğu DVD sürücüleri şarkı CD' lerini ve CD-ROM' ları çalıştırır. DVD' nin son şekli olan DVD-2 (veya DVDII), CD-R (Recordable) ve CD-RW (Re-Writable) diskleri de çalıştırır. "dividi" diye okunur.

EIDE - "Enhanced Integrated Device Electronics" -  Harddisk kontrol kartını kendi üzerinde bulunduran bir çeşit ATA disk sürücüsü standardıdır. Eski IDE standardına ek olarak, 30-40 GB gibi yüksek kapazitelerde, hızlı erişim zamanı ve "burst" transfer (bir seferde büyük data paketi) sağlar. "iaydii" diye okunur.

Ethernet - Yerel iletişim şebekesi -local area network (LAN), 1976 yılında Xerox tarafından geliştirilmiştir. En meşhur Ethernet bağlantıları 10Base-T (saniyede 10 megabit data transferi) ve 100Base-T (100Mbps) çoğunlukla sarımlı çift kablo ile bağlanırlar.  Koaksiyel ve fiber-optik kablo bağlantısı da yapılabilir.

Firewall - Başkalarının özel datalarımıza ulaşamaması için kullanılan programlara denir. Bir çeşit güvenlik politikasıdır.   Bir intranet bağlantısının internete açılmasında, internettekilerin intranete ulaşmasını engeller. "fayrvol" diye okunur.

FOIRL - Fiber Optic Inter-Repeater Link Fiber optik bağlantıların içsel tekrarlayıcısı.

Full-Duplex - Aynı zamanda her iki istikamette de data transferi olabilen ortamlardır ve band genişliğinin % 100' ünü kullanır.

Half-Duplex - Sadece tek istikamette data transferi olabilen ortamlardır ve band genişliğinin % 50' sini kullanır.

Hub - Genellikle ethernetlerle birlikte kullanılır. Tüm bilgisayarlardan ayrı ayrı gelen kabloların üzerine bağlandığı cihazdır. Hub, gelen sinyalleri gereken yerlere tekrar transfer eder. Bir hub 8' lik, 16' lık veya 32' lik olduğu gibi, birden fazla hub birbirine bağlanarak şebekedeki bilgisayar sayısı arttırılabilir.Bu durumda hub' lar arasında çapraz bağlantı kablosu kullanılır. Eğer 'MDI' portu varsa gerek kalmaz. "hab" diye okunur.

Horizontal Cable - Duvardaki prizden telefona veya bilgisayara bağlantı yapılan kabloya verilen addır. Hub veya PBX' i patch panele bağlarken kullanılan kabloya da bu isim verilir.

HVACHeating, Ventilating, and Air Conditioning systems. Isıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri.

IDC  - Insulation Displacement Connector. RJ konektörlerinde olduğu gibi, monte ederken kabloyu sıyırarak, bağlantıyı sağlayan konektörlerin genel adıdır."aydisi" diye okunur.

ISDN - Integrated Services Digital Network - Telefon şirketi tarafından sağlanan dijital şebeke sistemidir. "ayesdien" diye okunur. ISDN hatları iki adet 'B' kanalı ve  bir adet 'D' kanalından oluşur: 
B Kanalı = Bearer Channel, 64kbps. Dataları bu kanal taşır.
D Kanalı = Data Channel, 16kbs.  Sinyal bilgisini taşıyan kanaldır. ISDN şebekesinin bağlanmasına veya bağlanmamasına karar verir.

Kbps - Kilobits per second  - Data transfer hızını veya bant genişliğini gösteren bir birimdir. Her bit 8 byte ettiğinden cps - character per second ile karşılaştırıldığında 8 kat fazla gösterir, ki yanıltıcıdır. Bir saniyede gönderilen her 1000 bit demektir.

MAC Address - Media Access Control Address - Genellikle hexadecimal yani 16 tabanlı olarak gösterilen, şebekeye bağlı her bilgisayara ayrı olarak verilmiş 32 bitlik bir sayı ile ifade edilir. Bu sayı o cihazın adresi sayılır.6 byte uzunluğundadır. İlk üçü imalatçıyı belirtir. Dünyadaki bütün şebeke bilgisayarlarının böyle bir adresi olması şarttır.

Monster-Cable - Normal olmayan kabloların fiyatlandırılma stratejisi.

Mbps - Million bits per second - 1000 Kbps karşılığı data transfer hızını veya bant genişliği.

Multi-Mode (MM) -  Fiber optik kablolar için kullanılır. Genellikle 62.5/125 olur. Bu rakamlardan 62,5 mikron fiberin çapını gösterir. 125 mikron brüt çapıdır, yani dış muhafazası ile birlikte kablo çapıdır.. Multi-Mode fiber, LAN uygulamalarında kullanılan tipik bir kablodur. Mesafe olarak 2Km ile sınırlıdır. İsminden anlaşılacağı üzere çoklu muhaberata izin verir. Bunu da ışığın değişik frekansları ile sağlar.

MUX - MUltipleXer .Alçak bant genişliğindeki birçok kanalı toplayarak tek bir yüksek band genişliğinde birleştiren bir taşıyıcıdır. Devrenin diğer ucunda bunun tersi şeklinde çalışan MUX/DEMUX çevirici bulunmalıdır.

NAT - Network Address Translation - Özel bir IP adresinde, hayali, dinamik bir bağlantı temin eder.

NIC - Network Interface Card - Bilgisayarla şebeke arasında kullanılan bir devre kartıdır. Ethernet, Arcnet, token ring, vs..

Node - Şebekede hub' dan başka ne varsa node olarak anılır. PC, router, bridge, sniffer, printer vs.

Patch Cable - İki cihazı birbirine bağlayan kısa network kablosu.

Patch Panel - Data kablolarının sonlandığı cihaz. A device where data cables are terminated. Kablolamanın ileride devam etmesi için kullanılır. Çok da gerekli değildir.

PC-100 main memory bus - 1998' lerin ortalarında tanıtılmış bir bus teknolojisidir. 66 MHz bus' lar yerine üretilmiştir. % 20 daha hızlıdır. Bu hızla uyumlu çalışabilmesi için RAM' lerin 100MHz SDRAM ("Synchronous Dynamic Random Access Memory") olması gerekir.

PCI - "Peripheral Component Interface or Interconnect" - Pentium işlemcilerin isteğine uygun olarak hazırlanmış 64-bit yerel bus soketidir. Maksimum transfer hızı132 MB/sec olmuştur. "pisiay" diye okunur.

PCMCIA card - "Personal Computer Memory Card International Association" card - ("PC Card" olarak da bilinir.) - Kredi kartı büyüklüğünde bir karttır. Dizüstü bilgisayarlarda, kişisel dijital cihazlarda veya kablosuz iletişim cihazlarında bulunabilen kendine özgü sokete takılılar. Ek hafıza, modem ve network kartı olabilir. "Type II" ve "Type III" gibi çeşitleri vardır. "piemsiey" diye okunur.

PCS - "Personal Communication Services" -  FCC ve kablosuz endüstrisinde dijital hücre teknolojisi terimidir. PCS standardında GSM ("Global System for Mobile Communications"), CDMA ("Code-Division Multiple Access") ve TDMA ("Time Division Multiple Access") bulunmaktadır.  PCS telefonları tamamen dijitaldir ve 1900 MHz frekanstadır. "pisies" diye okunur.

PDF - "Portable Document Format" - Adobe tarafından geliştirilmiş bir dosyalama formatıdır. Her platformda okuduğu için hangi programla yazıldığı farketmez. The Adobe Acrobat Reader ( Adobe' nin websitesi) ile okunabilir. "pidief" diye okunur.

Plenum - HVAC sistemlerinde havanın geri dönüş bölümüne denir. Plenum, kablo kaplama türü değildir. Kablonun havalandırma alanında tutulma şeklidir. Bazı plenum kabloları PVC-kaplıdır.

POSIX - "Portable Operating System Interface for uniX" - Unix sistemlerle bilgisayar uygulamaları arasındaki arayüz standatlarının bir kısmına verilen addır. POSIX uyumlu Unix sistemler kullanıcıların, Unix, Linux ve hatta Windows NT ve çeşitleri için daha kolay program yazmalarını sağlar.

POTS - Plain Old Telephone Service -  Analog telefon sistemlerinde sağlanan hizmetleri ifade eder.

PVC - Genel kablo kaplama malzemesi. "pivisi" diye okunur.

Raised Floor - Bilgisayar odalarında sıkça kullanılan döşeme sistemidir. Yer döşemesinin betondan 25-30 cm yüksek yapılarak kabloların buradan geçmesi sağlanır ve havalandırma için plenum oluşturulmuş olur.

RCA connector - Yuvarlak, orta ucu çıkıntılı bir konektör çeşididir. Genellikle anfilerde kullanılır. Eski stereo müzik aletlerinin hemen hepsinde vardır. Kırmızı olanı, sağ hoperlör; siyah veya beyaz olanı, sol hoperlör; sarı olanı da kompozit ekran içindir. "arsiey" diye okunur.

RISC - "Reduced Instruction Set Computer" -  İlk CISC ("Complex Instruction Set Computer") işlemcilerinden geliştirilmiş bir çip dizaynıdır. RISC çipi, IBM' in '1970' in başlarında, daha az işletim talimatı olsun ki hızı artsın ve ucuz olsun diye ürettiği bir çiptir. Motorolanın PowerPC çipleri, Macintosh' larda kullanılmaktaydı ve RISC dizaynıydı. DEC' in Alpha ve Sun' ın SPARC modelleri de RISC çipidir. "risk" diye okunur.

RJ-11 - Telefonlarda kullanılan 6 pinli konnektörlerdir. Dişisi kablonun üzerinde, erkeği ise duvarda veya telefonun üzerinde olur. Genellikle 4 pine kablo bağlansa da sadece kırmızı ve yeşil olan ortadaki iki tanesi kullanılır. Diğer ikisi ikinci telefon veya telefonun ışıklandırılması için kullanılır. Diğer ikisi son zamanlarda, bilgisayarınızı telefonla networke bağlamak için kullanılmaya başlanmıştır. "RJ" Registered Jack tescilli konektör demektir.  Takibeden numara ise (RJ-45, RJ-61X, vs.) FCC tarafından belirlenen bir standarttır. "arcey" diye okunur.

RJ-45 - RJ-11 (telefon) konektörü gibi fakat 8 pinli daha geniş bir konektördür. Hem network, hem de telefon için kullanılabilir. "arcey" diye okunur.

Riser - Döşemenin yükseltilmesi için kullanılan ayaklardır. "rayzır" diye okunur.

Router - Birçok bilgisayar şebekesini adreslerini okuyarak birbirine bağlamak için kullanılan bir cihazdır. Data paketi okunur ve gereken adrese postalanır. Bridge - Köprülerden daha fonksiyoneldir. Birbirine benzemeyen farklı şebekeleri kolayca birbirine bağlarlar. LAN' ları LAN' lara veya LAN' ları WAN' lara bağlayabilirler. "rotır" diye okunur.

RS-232 - Modem veya seri bağlanan çevre birimleri ile, bilgisayarınızın haberleşmesi için kulandığı endüstriyel standart bir giriştir. Seri denmesinin sebebi her seferinde bir bit göndermesidir. Bir paralel bağlantıda (yazıcı bağlantısı gibi), datalar birçok kablodan bit grupları halinde gönderilir. Şimdilerde RS-232, yerini USB' ye bırakmaktadır. "ares232" diye okunur..

SC - Bir çeşit fiber konektör. Bir çift fiberi bir konektör e bağlar. Yanyana iki kareye benzer. "essi" diye okunur.

SCSI - "Small Computer System Interface" -  Yazıcı, harddisk veya başka bir bilgisayara bağlanmak için kullanılan yüksek hızlı paralel arayüz birimidir."skazi" diye okunur.

SDMI  - "Secure Digital Music Initiative -  Kayıt endüstrisi MP3 korsanlığını durdurmaya çalışmaktadır. Bu yüzden tüm orjinal CD' lere filigran basılmaktadır. SDMI-uyumlu MP3 çalarlar (ve diğer müzik aletleri) ancak bu filigran kullanımı ile ticari bir nitelik kazanabilirler. Korsan CD' lerde bu filigran olmayacaktır. Daha fazla bilgi için www.sdmi.org adresini ziyaret ediniz. "esdiemay" diye okunur.

SDRAM - "Synchronous Dynamic Random Access Memory" - Geleneksel DRAM' dan daha yüksek kristal frekansı - saat hızıyla çalışabilen bir DRAM türüdür.  "bursting" teknolojisi ile sonraki hafıza adresini önceden bilmesi ile hızlanır. "esdirem" diye okunur.

SDSL - "Symmetric Digital Subscriber Line" - Tek hat servisi olarak da anılır. SDSL,  band genişliğini "bandwidth" her iki yönde de kullanır. "esdiesel" diye okunur.

Shell - Genellikle Unix' in kullanıcı arayüzündeki işletim sistemini tarif eder. Kabuk demektir. İşletim sisteminin en dışındaki hattı gösterdiği için bu isim verilmiştir. En içteki hatta ise kernel denir. "Shell out", bir   Unix terimidir ve Unixteki bir programdan kabuktaki arayüzüne geçişi ifade eder. "şel" diye okunur.

SM - "Single-Mode" - Fiber optik kablo çeşididir. Fiber çapı 5-10 mikrondur. SM fiber, çok daha uzun mesafelerde kullanılır, fakat çapın daha küçük olması nedeni ile daha kuvvetli ışık kaynağına - transmiter - ihtiyaç vardır ki bu da lazer olur. SM, Telco dağıtım gibi birçok WAN uygulamasında kullanılır. Çapın küçüklüğünden ötürü, tekil muharebat sağlar. "esem" diye okunur.

SIMM - "Single Inline Memory Module" -  Üzerine takıldığı baskı devreyle birlikte, RAM hafıza çiplerine verilen ad. "Single Inline" RAM' lerin anakarta temas ettirildiği yerin tek hat üzerinde olmasından dolayıdır. Daha yüksek band genişliği olan yeni tip hafıza modülüne DIMM ("Dual Inline Memory Module") denir. Yeni sistem bilgisayarlar bunu kullanır. "sim" diye okunur.

Simplex - Datanın tek yönde hareket ettiği medya.

Skins - MP3 çalarlarda kullanıcının oluşturduğu grafik arayüzlerdir.Quake ve bazı yazılımlar bu tür arayüz tanımlamasına izin verirler.

SmartMedia card - (SSFDC "Solid State Floppy Disk Card") - Takılıp çıkartılabilen bir çeşit Flash RAM hafıza kartıdır.dijital kameralarda ve diğer taşınabilir bilgisayarlarda veya Diamond Rio MP3 player gibi MP3 çalarlarda kullanılır. SmartMedia kartları 3.3 ve 5 volt olarak 2MB ile 16MB veya daha büyük kapazitelerde üretilmiştir.  

Socket 7 - Orjinal Intel Pentium sınıfı işlemcilerin takıldığı, ana kartlardaki yuvaya verilen isimdir. Pentium II ve III' lerde, Intel işlemcisini plastik bir slota geçecek şekilde üretmiştir. Fakat AMD ve Cyrix soket kullanmaya devam etmiştir.

SOHO - "Small Office/Home Office" -  Daha fazla insanın bilgisayarla ileyişiminin ve evlerde yaygınlaşmasının sonucu olarak SOHO yani küçük ofis/ev ofisi, bigisayar firmaları için hedef kitle haline gelmiştir.

S/PDIF - "Sony/Philips Digital InterFace" - Çoğu kayıt stüdyoları ve PC ses kartları için dijital stereo aktarım şekli olarak yerleşmiş bir formattır.

SPAM - Pazarlama, reklam veya sosyal içerikli olarak büyük kitlelere ulaştırılmak istenen mesajlariı, kullanıcının isteği dışında kendisine Internet ya da cep telofonu gibi teknolojiler aracılığı ile yollanmasıdır. (Internet Üst Kurulu SPAM Bildirgesi).

Spread spectrum - Sinyali taşımak için, orjinal sinyalden (baseband) belirgin bir şekilde daha geniş band kullanan, birçok RF ayarlama tekniğinden her biri. Bu değişimin avantajı, parazite karşı yüksek bağışıklıktır. İki çeşit teknik kullanılır: Direk yayılma ve frekans zıplaması.  Frekans zıplaması sistemlerinde bant genişliği değiştirilmez, alıcı ve verici belirlenmiş silsilelerle frekansları değiştirirler.

SRAM - "Static Random Access Memory" -  Elektriği kesilinceye kadar üzerindeki bilgiyi muhafaza eden, DRAM gibi   tazelemeyen bir RAM çeşididir. "esrem" diye okunur.

ST -  Fiber konektör çeşidi. Her fiberi ayrıca sonlandırır. Minik BNC konektöre benzer. "esti" diye okunur.

Stackable - Birbirine bağlanabilen hub' lara verilen tanımlamadır. Böylece port sayısı arttırılırken ilave aktarma yapılmalış olur.

SAF - Store-and-forward - Mesajların alınıp saklandığı, daha sonra şebeke trafiğinin azaldığı zamanlarda yerine ulaştırıldığı iletişim sistemidir. Bu sayede kapalı bilgisayara ulaştırılmak istenen mesaj kaybolmamış olur. Bir çok e-mail trafiği bu şekilde sağlanır.

S-video - "Super Video" -  Ses ve görüntü frekanslarının karıştırılarak aktarıldığı kompozit ekranlardan daha net görüntü ve ses alınan bir video teknolojisidir. S-video, renk (chrominance) ve parlaklığı (luminance) ayrı ayrı taşır. S-Video çalışan kameralar genellikle hem S-Video output cakı hem de alılışılmış RCA-tipi audio/video bağlantısını destekler.S-Video avantajını kullanabilmeniz için, TV' nizin S-Video girişi olması gerekir..

Switch - Büyük şebekelerde, talep edilen veriyi parçalara ayırarak ve sadece, bilgiyi talep edene göndererek talep etmeyenlerin trafiğini azaltan bir cihazdır. HUB verileri herkese eşit gönderir, talep eden bu bilgiyi alırken diğerleri de bu bilgiyi almadığı halde meşgul olur. "sviç" diye okunur.

T-1 - "Digital Transmission Rate 1" -  saniyede 1,544 megabit veri taşıyabilen kiralık telefon hattıdır. Genellikle şebekeleri birbirine, ISP' lere, web sağlayıcılarına ve internetteki diğerlerine bağlanmak içindir.

TDMA - "Time Division Multiple Access" - Kablosuz bağlantı teknolojisinde, bant genişliğini zaman aralıkları ile paylaşan "time-division multiplexing" (TDM) dijital kablosuz sistemdir. TDM, radyo frakanslarını belli zaman aralıklarına bölerek, daha fazla ziyaretçi için yer açar.TDMA ile, aynı anda daha fazla data aktarımı yapılır. Cep telefonları - GSM için kullanılmaktadır. "tidiemay" diye okunur.

TDR - "Time Domain Reflectometer" - Üeretilen sinyalin geri dönüşünü ölçerek, kablo uzunluğunu tesbit eden bir cihazdır. "tidiar" diye okunur.

Token Ring Network - Dijital izlerin birbirine aktarılması ile seri bağlantılı bir yerel bilgisayar ağ şeklidir. Bu zincirin bir parçası olmayan bilgisayar, data gönderemez. Saniyede 4 megabite kadar data aktarılabilir.

Tone Generator and Inductive Amplifier -  2 kHzlik bir ses dalgası verilmiş kabloyu takip etmek için, kablodan 2-10 cm uzaklıkta endüktiv bir alıcı kullanılır. Bu sayede kablo test edilirken kesilmez.

TWAIN - "Technology (veya Toolkit) Without An Interesting Name" - Scanner - tarayıcı, fax, grafik ve yazı okuyucu - OCR yazılımları için kullanılan arayüz standardıdır. Anlamı: "ismi lâzım değil" veya " filan teknoloji" olabilir. Görüntünün, görüntüyü işleyen yazılıma aracısız iletilmesine imkan verir. Bu sayede tarayıcılar çok basit ve ucuz olmuştur. "tveyn" diye okunur.

Twin-Ax - Twinaxial cable -  Koaksiyel kabloya benzer, fakat ortada tek değil iki kablo bulunur.

UART - "Universal Asynchronous Receiver/Transmitter" - Seri portlarda kullanılan seri verileri paralel portlarda kullanılan hale çevirmek için üretilmiş bir çiptir. Bilgisayar/Modem ilişkisindeki darboğazdır. Yeni bilgisayarlar 16-bit buffer' lı 16550 UART çipini kullanırlar.  Bu sayede günümüzün hızlı modemlerine ayak uydurabilirler. "yuart" diye okunur.

Ultra ATA  - (ATA-4, Ultra DMA, ATA-33, DMA-33)  ATA/EIDE disk kontrolü standatdının en son sistemidir. EIDE, veya "Enhance Integrated Electronics Interface" teknolojisi, harddisk için gereken elektroniğin kendisi üzerine monte edilmesi ile imal edilmişti. "ATA" veya "Advanced Technology Attachment" IDE ile eş anlamlıdır. Ultra ATA, ATA-2' nin üç katı veri aktarımı yapar. (saniyede 33.3 megabite kadar). "DMA" yani "Direct Memory Access" isteyenin harddisk ile direk konuşmasını sağlayarak  işlemciye - CPU' ya boş zaman kazandırır.

UltraSCSI - "Ultra Small Computer System Interface" -  SCSI çevre birimlerini bilgisayara bağlamak için kullanılır. (Harddiskler, seyyar sürücüler ve yazıcılar gibi...)  UltraSCSI' nin yeni versiyonu olan SCSI-2, 8 bit bağlantılarda 20MB, 16 bit bağlantılarda 40MB veri transferine kadar ulaşabilmektedir.

Upstream - Son kullanıcıdan ISP' ye bağlantı yönünü tarif etmek için kullanılır. Genellikle ADSL metodlarında görülür.

USB  - Universal Serial Bus -  Daha çok PC' lerin seri iletişimi için ortaya çıkmış bir standarttır. 12Mbs hızıyla ve 127 adet cihazı zincirleme bağlantıyla bağlaması ile bir üstünlük getirmiştir. Bu bağlantıdan voltaj alınabildiği için ayrıca cihazlara adaptör takılması gereği ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bir kaç  USB aletini aynı cihaza bağlamak isterseniz, USB Hub' ı kullanmalısınız. USB' den bağlanan cihazlar, bilgisayar kapatılmadan takılıp çıkartılabilirler. "yuesbi" diye okunur.

UUCP - "Unix-to-Unix Copy" -  Unix makinelerde bilginin seri bağlantılarla aktarımını sağlayan bir dizi yazılım ve protokollerin genel adı. 70 li yılların sonunda Bell laboratuvarlarında, programların, verilerin ve e-mail' lerin standart telefon hatlarından aktarımı için imal edilmiştir. "yuyusipi" diye okunur.

V.90 - 56 Kbps analog modemlerde, üzerinde anlaşılan son standarttır. Rockwell' in K56Flex ve 3COM' un X2 standartları, hala kabul görmektedir. V90 standardı; kablo modem, DSL ve diğer yüksek band genişliği kullanan sistemlerin yaygınlaşması ile başka bir standart icat edilmediğinden, son analog standart olacak gibi görünüyor.

WAP - "Wireless Access Protocol" - Kablosuz iletişim protokolü. Cep telefonları, radyo cihazları, kablosuz modemler ve diğer internete bağlantı yapan cihazlar için teknolojik standart getirmek amacını taşır. Daha fazla bilgi için WAP Forum a bakın..

Wavetable synthesis - Gerçek enstrumanların ses örneklerinden oluşmuş bir diziyi kullanan ses teknolojisidir. Mesela, bir MIDI dosyası belli bir enstrumanın belli bir notasını istediğinde bilgisayar, ses tablosunda bu notayı bulur. Ses Tablosu sentezi, FM sentezindan dah iyi netice verir. O bir öncüdür.

Wiremap tester - Kısa devre, açık devre, ters bağlantı veya çapraz bağlantı gibi kablo hatalarını tesbit eder. Çok karışık dijital aletler olabileceği gibi basit analog cihazlar da olabilirler.

XGA - "Extended Graphics Array" - IBM tarafından 1990 yılında geliştirilen, yüksek çözünürlükte görüntü standardıdır. 640X480 çözünürlükte 65,536 rengi, 1,024X768 çözünürlükte 256 rengi gösterir. XGA-2, daha yüksek çözünürlük ve daha çok rengi verir.

XJACK - Bazı diz üstü bilgisayarlardaki kart modemlerin telefon bağlantısı için kullanılan bir konektördür. Kart modemlerde RJ-11 kalın olduğu için kullanılamaz. Yatay bir caktır. "ikscek" diye okunur.

XML - "Extensible Markup Language" -  HTML gibi bir WEB işaret dilinin nisbeten daha yenisidir. Sadece nasıl göstereceğini söylemekle kalmaz, muhteviyatın ne idüğünü de bildirir.  Mesela, bir ürünün resmini gösterirken, alttan fiyatınıda yazar ve tarama sırasında bu ürünün en ucuz nerede olduğu da taranabilir. Ek bilgi sağlamada avantaj sağlar.Daha fazla bilgi için WC3' ün page on XMLsayfasını ziyaret edin.. "iksemel" diye okunur.

Yagi antenna - Paralel anten elemanlarından müteşekkil bir yönlendirici antendir. Gelen sinyalleri alır ve bir cihaza yansıtır. (Aktarım hattına bağlı elektriksel bir cihaz).

ZIF Socket - "Zero Insertion Force Socket"  -  Çoğu anakartta bulunan işlemcinin takıldığı bir soket çeşididir. İşlemciyi takarken kuvvet kullanılarak, iğnelerinin eğilmesine meydan vermemek için yapılmıştır. Yan tarafında bir kol vardır. Bu kolu kaldırarak, işlemciyi kolayca yerleştirir, sonra kolu indirerek, hem işlemciyi sabitleştirmiş, hem de iğnelerin tam temasını sağlamış olursunuz.